38. Proč při hledání Boha narážíme na meze?

Vysvětlivky téma 32-36: I. Meditace o Bohu - O obtížnosti poznat Boha