kázání nanebevstoupení - dialogické kázání

Generační konflikty

Boháč a stodoly

Soudce Jiftách a jeho dcera - kázání