Pravidelná shromáždění

Pravidelná shromáždění během týdne (2021/22)

 

České Budějovice


pondělí


úterý


středa

   15:00     konfirmační příprava
   16:00     skauti


čtvrtek
   10:00     Ekumenické setkání duchovních v Českých Budějovicích
- 1. čvrtek v měsíci
   16:00    
náboženství pro děti individuální rozhovory s farářem - možné se domluvit na různých termínech na tel. 739 244 605

 

Kaplice