Hod boží Vánoční - Nebojte se.

Život v krabici - 3. neděle adventní

5. přikázání - Cti otce i matku

2. přikázání - Nezobrazíš si Boha