Slepý Bartimeus - sborové shromáždění

Pokání jako cesta k životu

Křest jako brána

L 8 - O rozsévači - kázání Dietera Martina z Pasova, česky i německy

S vámi přijímají Krista

Vánoční kázání