Generační konflikty

Boháč a stodoly

Soudce Jiftách a jeho dcera - kázání

I oddělí jeden od druhých

10. přikázání - Nebudeš dychtit