54. Jak potkáváme Boha v lásce mezi lidmi?

Láska nám dává poznat ve druhém člověku
Boží tvář:
"Nyní vidíme jako v zrcadle,
jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář."9

Nidky nevidíme Boží tvář přímo.
Bůh zůstává skrytý.
Rozpoznáváme jeho stopy v kosmu -
v nejvzdálenějších galaxiích
a v nejmenších atomech.
Ve všem prožíváme ústřední řád,
ale nevidíme jej
tváří v tvář.

Až když se
s druhým člověkem usmíříme,
pak nám svitne
Potom smíme
říci jako Jákob svému bratru:
"Smím vidět tvou tvář,
a to je, jako bych viděl tvář Boží."10

Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus, meditace o víře a rozumu