Velikonoční sborový dopis 2021 a bohoslužby o Velikonocích

Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

Zjevení 1,18

      Člověk měl asi vždy problém se smrtí a svou dočasnosti. A tento pocit sílí v dobách společensky i osobně složitých a těžkých. Do mysli se pak vrací běh vlastního života, člověk bilancuje a zpytuje se. Každý má v životě chvilky, na něž nemůže být hrdý, každý má své výšiny i propady. Proto postní období je tak důležité, abychom poznali své člověčenství. Bůh o něm stejně ví. Ale můžeme je před Pánem vyznat a prosit Boha o odpuštění.

     Bůh odpouští, pokud jsme si svých vin opravdu vědomi a prosíme za očistnou obnovu. Dává nám dobrou naději. Jednoho dne se každý z nás postaví před soudce Nejvyššího, aby náš život změřil a zvážil.

Pán Ježíš Kristus, o němž říkáme, že je naším Spasitelem, opravdu dokáže zachránit každého, kdo k němu přichází s pokorou, vyznáním vin a s nadějí. Zbavuje nás strachu ze tmy a zatracení.

     Otevírá před námi dimenzi věčnosti. On je totiž tím, kdo „má klíče od smrti a hrobu“, kdo ví, co to je smrt, ale kdo také ví, že pak následuje život na věky věků, život v plnosti a Boží blízkosti. Ten, který nás z Otcova rozhodnutí soudí, zná obojí: život i smrt. Poznal i Otcovu lásku a jeho spravedlnost. V Boží spravedlnosti je totiž obsažena milost i láska. Je to cesta do naděje a cesta do věčného světla.

     S nadějí se v našich představách vždy pojí světlo. Ale uvědomme si, že největší křesťanské svátky jsou i jazykově spojeny s nocí: VELIKO-NOCE A VÁ-NOCE. Noc je časem tajemství. O té velikonoční je lid tajemně vyveden z Egypta, o té vánoční dochází ke vtělení Boha v Syna člověka, a na sklonku velikonoční noci k jeho slavnému vzkříšení.

     Noc sama o sobě nikdy netrvá věčně, ale je už těhotná jasem nového dne. Nedovoluje člověku ani pomyšlení, že by měla trvat stále.

     Člověk přece dýchá nadějí. Záleží však na tom, kde tu svou naději hledá. Mnoho lidských nadějí bylo pohřbeno v močálech iluzí. Dnešní svět se přímo chvěje potřebou naděje. Cítíme, že lidé sami si v tom nejzákladnějším svou silou nepomohou.

     A tak o Velikonocích si připomínáme nejenom hrůzu smrti, kdy na Velký pátek vše zakryje tma. V neděli ráno se rozbřeskne nové jitro plné slunce a jasného světla. To je světlo života v Bohu skrze oběť Pána Ježíše.

     To světlo je i pro nás, abychom věděli, že ani my se bát nemusíme. Tak jako náš Pán zvítězil nad smrtí a porazil ji svou vírou, i my máme skrze jeho oběť tuto šanci. Až budeme o Velikonocích zpívat „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!“, buďme naplněni radostnou vděčností za dar života, který nekončí v nicotě, za dar světla, které žádné tmy neobsáhnou.

farář Pavel Klimeš


Bratři a sestry,

tak jako většina sborového života, i setkání s konfirmandy se přelilo na internet. Ale pořád je to radost se scházet a naslouchat si navzájem. A tak jsem naše milé konfirmandy poprosil, aby vám něco vzkázali do letošního velikonoční dopisu. Tady jsou jejich příspěvky:

---

Mých 5 tipů jak být o trochu šťastnější

Asi každý z nás v našem životě zažíváme NEmalý stres – z té uzávěrky v práci, z testu z matematiky, ze závěrečných zkoušek nebo i z důležitějších věcí jako třeba zdraví či obavy o blízké… Stresu je vždy (zvláště nyní) hodně, a proto je milé si dny zpříjemňovat. V těchto řádcích bych Vám chtěla představit mých pár tipů pro šťastnější dny.

1.      Radost z maličkostí

Není snad jednoduššího doporučení pro šťastnější den než radost z maličkostí. Nemusíme pro ni chodit nijak daleko, vzpomeňte si třeba na ten krásný pocit při pití ranní kávy, při rozhovoru s blízkým člověkem, na procházce zalité sluníčkem, jež s příchodem jara nezastavitelně sílí. Není nic hezčího než uvědomění si té, byť malé radosti z pro nás zevšednělých situací.

2.      Zabavte se

Tento tip může znít poněkud obecně, ale věřte, že pokud si najdete nebo oprášíte Váš koníček, radost Vás ihned odmění. Pro příklad můžu uvést ruční práce (nechci sice tvořit stereotypy, ale v nich se většinou najdou ženy), vzpomeňte si na pletení, háčkování nebo dokonce i šití. Pro mužské čtenáře zmíním určitě sporty, třeba takový běh by teď mohl být více než milou aktivitou. Jednoduše hledejte a zkoušejte vaše oblíbené aktivity.

3.      Přiučte se novým znalostem

Mladší stále školou povinné čtenáře asi moc nepotěším, vždyť se učí celý týden, tak proč to dělat i ve volném čase. Ale co třeba zajímat se hlouběji o nějaké Vaše oblíbené téma. Jazykomilci so mohou do svého seznamu ovládnutých řečí připsat další, příznivci geografie mohou zjistit více o kultuře a obyvatelích jimi navštívených míst a biologům se nyní probouzí příroda, tak proč nezjistit více o jarních živočiších a rostlinách. A nebojte, rozhodně nemusíte brousit do akademických vod, nejdůležitější je ta výsledná radost z činnosti a když se k ní přidá ještě nějaké to nově nabyté moudro, to je teprve pořádné povzbuzení.

4.      Víra

Asi Vás tento tip nepřekvapí, ale je jistě důležité si ho minimálně připomenout. Zjištění, že na nic nejsme sami a že nás někdo bezpodmínečně miluje, je ohromně osvobozující. Navíc se nám blíží Velikonoce, což je snad ta nejlepší příležitost uvědomit si, že lidé jsou Bohem milovaná stvoření. Tak prosím nezapomínejme na občasnou modlitbu či uvědomění si, že s Bohem můžeme vše sdílet…

5.      Pomoc

Už jste někdy někomu pomohli a cítili ten hřejivý pocit? Pokud ano, tak jistě víte, jak je ten pocit naplňující. Již od mala se učíme, že si musíme pomáhat, ale pomoc nemusí nutně znamenat odnést babičce těžký nákup… Pod slovem pomoc si každý může představit něco trochu jiného, třeba jen věta „Jsi pro mě důležitý/á.“, „Mám tě rád/a.“, „Dnes jsi byl/a skvělý/á.“ mohou někomu pomoci se cítit lépe a radost na tváři se vykouzlí Vám všem. Pomáhat rozhodně můžeme i jinými způsoby, jen si musíme najít, který nám vyhovuje nejvíce a ten provádět.

Snad Vám alespoň jeden tip přišel k užitku a přispěl tak k Vašemu šťastnějšímu životu. Nezapomínejme na maličkosti a na druhé, na kterých nám záleží. Nedovolte stresu stát se součástí Vašich dnů, nic dobrého stejně nepřinese!

Alžběta Krejcarová

---

Věřte

Vím, že možná budete brát za klišé, když řeknu, že tato doba je těžká pro všechny. Že zdravotníci zažívají nával pacientů, který dlouhá léta nebyl. Podnikatelé se bojí o přežití. Učitelé s námi dětmi ochotně pracují a každý den tráví hodiny a hodiny u počítače a takto bych mohl pokračovat ještě dál. Myslím si, že i v této době by člověk neměl zcela zapomínat na kostel, na Boha a na víru samotnou. A i kdyby třeba neměl věřit v Boha, tak by měl mít každý alespoň víru v to, že to jednou bude lepší, že se brzy budeme moct někde potkat. Tak v to prosím věřte. Děkuji.

Marek Dvořák

---

Jiskřička naděje

V této nelehké době pociťujeme strach a obavy každý den. Když vstaneme, když usínáme. Máme obavy o své blízké i o budoucnost. Strach nás poutá do železných okovů.

Cítíme strach tak, jako ho pociťovali učedníci, když se po ukřižování Ježíše schovávali před nepřáteli. Blíží se ale svátky Velikonoc a s nimi i zmrtvýchvstání Ježíše. Když byli učedníci zoufalí a mysleli si, že všechno, pro co žili, upadá v zapomnění, Ježíš se jim ukázal a dodal jim odvahy.

Velikonoce jsou svátky naděje. Vždyť i když Ježíše ukřižovali, on vstal z mrtvých.

Proto bychom měli věřit v naději. V Boha, který nám tuhle naději může dát. A z jiskřičky naděje může vyšlehnout plamen.

Zuzana Veselá

---

Vzkaz

Milý čitateli, myslím na Tebe a doufám, že se máš dobře. Já se třeba docela dobře mám, i když v téhle době to je docela obtížné. Přeju ti vše nejlepší do dalších dnů, měsíců i let.

Přeji ti šťastné a veselé velikonoční svátky.

  Alois Turek

 


Jedním z témat, které spolu probíráme jsou také bohoslužby. Konfirmandi měli za úkol vytvořit „reklamu na bohoslužby“. Jednak můžete sami posoudit, jak to dopadlo a jednak se můžete sami zamyslet nad tím, co pro vás bohoslužby znamenají, co v nich vidíte důležitého nebo jakým způsobem byste chtěli do našeho shromáždění pozvat i další. Zde jsou příspěvky pro inspiraci:

Chcete mít dobrý pocit, být zdraví, mladí, krásní a usměvaví? Tak vyzkoušejte:

 

Bbodré
O – opravdové
H – hezké
O – originální
S – snadno přístupné
L – laskavé
U – utužující vztahy
Ž – žádané
B – brzké
Y – i vy

 

 Výhoda je, že nabídka není nijak časově omezená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyzkoušej bohoslužby, můžeš si najít nové přátele.

Nechceš to zkusit? Dej tomu šanci!


 

Prosba o pomoc s aktualizací kartotéky

V loňském roce jsme začali aktualizovat kartotéku členů sboru. K tomu nám slouží nová elektronická aplikace. Je to práce mravenčí. I tady nám chybí osobní setkávání, aby práce postupovala rychleji. Prosíme vás proto, pokud jste již nebyli kontaktováni, abyste na adresu cce.budejovice@gmail.com poslali svoji e-mailovou adresu, abychom vás mohli oslovit s žádostí o poskytnutí dalších údajů. Můžete také v této souvislosti kontaktovat sestru M. Krištůfkovou na telefonu +420 774893007. Kartotéku zpracováváme v souladu s ochranou osobních údajů.

 

Sčítání lidu

Letos náš čeká sčítání lidu. Prosíme, vyplňte do kolonky náboženská víra název naší církve Českobratrská církev evangelická. I když je tento údaj nepovinný, jeho výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí ve vztahu k církvím na příštích 10 let.

 


 Již více než rok se život našeho sboru odehrává většinou online. Přesto se snažíme udržet co nejvíce aktivit, na které jsme zvyklí, i když jsou naše setkávání především virtuální. Pravidelně se schází mládež, úterky jsou tradičně věnované biblickým hodinám. Setkáváme se online s konfirmandy.

 Samozřejmě, že každou neděli se konají bohoslužby. Prezenční účast na bohoslužbách se mění dle nařízení vlády, ale staráme se o to, aby bylo možné bohoslužby sledovat v přímém přenosu nebo i později ze záznamu na kanálu YouTube.

 Všechny důležité informace najdete na webových stránkách našeho sboru:

 http://ceske-budejovice.evangnet.cz

 telefony na faru: 38 38 39 935 a 739 244 605


Bohoslužby o Velikonocích

 

1. dubna – uspořádejte si na Zelený čtvrtek sederovou večeři. Návod a inspiraci najdete na našich stránkách

 

2. dubna – Velký pátek – od 18 hodin – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně pro 15 účastníků. Bohoslužba bude živě přenášena přes službu YouTube

 

4. dubna – Velikonoční neděle – od 9 hodin – bohoslužby pro 15 účastníků s vysluhováním Večeře Páně. Bohoslužba bude živě
                                                                    přenášena přes službu YouTube

 

                                             – od 10:30 – druhé bohoslužby pro 15 účastníků s vysluhováním Večeře Páně

        V Kaplici - bohoslužby ve 14 hodin s vysluhováním Večeře Páně