Vánoční sborový dopis 2017

Adventní a vánoční bohoslužby a setkání

České Budějovice

  4. 12.      18:00             zkouška vánoční hry

10. 12.        9:00             adventní bohoslužby

11. 12.      18:00             zkouška vánoční hry

16. 12.      10:00             generální zkouška vánoční hry, zdobení
                                        vánočního stromku

17. 12.       9:00              bohoslužby s vánoční hrou dětí a mládeže

24. 12.       9:00              rodinné bohoslužby

24. 12.      11:30             Ať nikdo z nás není sám – štědrovečerní
                                           oběd, pro ty, kteří chtějí být spolu

25. 12.        9:00             Hod Boží vánoční – bohoslužby s VP

31. 12.        9:00             bohoslužby na závěr roku s VP

7.-14.1.                           Ekumenický týden modliteb

 

Kaplice

 

17. 12.     15:00            Vánoční divadlo pro děti a dospělé

24. 12.       9:00            bohoslužby o světle

25. 12.      9:00            Hod Boží vánoční – bohoslužby s VP

31. 12.       9:00            bohoslužby na závěr roku s VP


Jan 3,16 – 17 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Vánoce pro mě už dlouhá léta nejsou o dostávání dárků. Když mi bylo asi pět, přála jsem si pod stromeček vodopád, koně a živou vílu. Nic z toho jsem nedostala. Pochopila jsem, že je lepší přát si něco praktického, pak člověk většinou nebývá zklamán. Na druhou stranu praktické dárky většinou nevzbudí nadšení ani úžas. Po jejich rozbalení se člověku sice nerozsvítí v očích jiskřičky radosti, ale možná zvládne vyloudit spokojený úsměv. A ono to vlastně stačí.

Už jako malá jsem se přestala soustředit na sebe jako obdarovanou. Vánoce pro mě byly o tom, abych udělala druhým radost. Překvapila je, potěšila, rozsvítila ty jiskřičky v očích. Možná se mi to i občas dařilo. Byla jsem vlastně spokojená, ale jako by mi stále něco chybělo. Vlastně jsem úplně nechápala smysl Vánoc. Vážně jsou Vánoce jen o tom, abych udělala druhým radost?

Až před pár lety, když jsem byla mládežnicí, mé Vánoce získaly smysl. Pochopila jsem to, co mnohým bude připadat jako samozřejmost. Pochopila jsem, že narození Ježíška a dávání dárků spolu souvisí. Že událost, která se stala strašně dávno a strašně daleko, má co říct i mně dnes. Pochopila jsem, že v Kristu nám byl dán ten největší dar. Lepší než cokoli jiného. Lepší než vodopád, kůň i živá víla.

Bůh nám v Ježíši Kristu dal nový život a novou šanci na spasení. Proto se můžeme radovat, nejen o Vánocích nebo v adventu, ale stále. Každé ráno smíme vstávat s tím, že nás pán Bůh zachraňuje skrze Ježíše Krista. Vánoce pro mě získaly smysl. Jsou o naději, o naději, která nám byla dána v Kristu.

Přála bych nám všem, abychom se v každodenním shonu občas dokázali zastavit, ztišit a rozpomenout.

Zastavme se, abychom viděli, že svět kolem nás je Boží výtvor. Bůh stvořil dobrý svět, který přes všechny naše viny a hříchy zůstává dobrým světem. Jen my lidé jsme občas tak zahleděni do sebe, že to nevidíme.

Ztišme se, abychom mohli zaslechnout Boží hlas. Hlas, který neburácí, není v prudkém vichru ani v zemětřesení, ale je tichý, jemný.

Rozpomeňme se, že Vánoce jsou tu pro nás. My jsme od Boha dostali dar. Každý z nás dostal od Boha novou naději. Proto se nemusíme trápit ani strachovat. Smíme se spoléhat na pána Boha a s nadějí očekávat nový příchod našeho pána Ježíše Krista.

        Amen                                                                                                                       

Anna Peltanová, vikářka


Od Velikonoc se ve sboru opět událo mnoho akcí a setkání.

Na jaře jsme uspořádali jsme výstavu k pětistému výročí reformace, která se datuje vystoupením Martina Luthera. Toto výročí připomněl i Jaroslav Vokoun na  presbyterní konferenci. Bachovy suity byly na programu koncertu Jaroslava Kulhana. Život sboru jsme představili při Noci kostelů.

Na svatodušní neděli bylo konfirmováno a pokřtěno 10 konfirmandů, kteří vytvořili základ nové skupiny mládeže, která se schází pravidelně každý týden a v těchto dnech například připravuje vánoční hru. Pokračoval i kurz Základy křesťanství pro vzdělávání laiků a výpomocných kazatelů.

V létě se v Moravči konaly hned dva letní tábory – pobyt pro rodiče s malými dětmi a tábor pro větší děti s biblickým programem s názvem S Jákobem na žebříku.

Účastníci obou táborů se sešli na potáborových setkáních na podzim v Kaplici. Setkali jsme se na seniorátní Evangelické neděli pro všechny generace, tentokrát v Soběslavi. Na roční vikariát nastoupila vikářka Anna Peltanová,. Začali se u nás scházet skautiMládež vyrazila na různá celostátní i seniorátní setkání, některá z nich uspořádala přímo ve sboru. Se členy partnerských sborů v Pasově a Linci jsme navštívili Vyšší Brod a Rožmberk. Na koncertu k 500. výročí reformace hráli a zpívali členové rodiny Meislovy úpravy Lutherových písní. Na svém koncertu vystoupil také debutující písničkář René Matlášek. Na konventu jsme zvolili seniorátní kurátorku Blanku Novou, pastorační pracovnici z Jindřichova Hradce. Po sto letech jsme na faře vyměnili okna.

Děkujeme všem, kteří přispívají k životu našeho sboru. Jsme vděční za setkání při bohoslužbách, při Večeři Páně, na biblických hodinách, náboženství a při všech dalších příležitostech, kde se setkáváme s Božím slovem, ale také mezi sebou navzájem. Děkujeme všem, kteří myslí na sbor v modlitbách, při organizaci svého času, při plánování finančních příspěvků, všem, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, zastavit se s druhými, prožívat evangelium i svou víru jako společný projekt Božího království.

staršovstvo sboru


Pravidelná setkání

neděle     9 h       bohoslužby v Českých Budějovicích a v Kaplici

              18 h      Al-anon – setkání pro rodiny alkoholiků

pondělí   18 h      mládež

  18 h      Anonymní alkoholici

úterý     17 h       Consonare – žesťový soubor

             18 h       biblická hodina

středa    9.30       biblická hodina v DPS  Staroměstská

             16 h       Stříbrné lišky – klub pro seniory (3. středa v měsíci)        

             17 h       setkání učitelů NŠ – jednou za měsíc

             17 h       Němčina s Lídou

čtvrtek  16 h       náboženství pro děti

pátek      16 h        konfirmační příprava

 


 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

adresa: tř. 28. října 28, 370 01 České Budějovice

Telefon: 383 839 935, 739 244 605

E-mail: ceske-budejovice@evangnet.cz

Web: ceske-budejovice.evangnet.cz

číslo účtu: 1000059656/5500