Vánoční sborový dopis 2013 - bohoslužby a setkání v adventu a o Vánocích

sborový dopis ve formátu pdf naleznete na tomto odkazu.


 
Bohoslužby o Vánocích
 
České Budějovice
22. prosince v 9 h - rodinné adventní bohoslužby
25. prosince v 9 h - Hod boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
26. prosince v 9 h - bohoslužby na Štěpána, po skončení: Vánoční prozpěvování
29. prosince v 9 h - bohoslužby
1. ledna 2014 v 9 h - novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
Kaplice
15. prosince v 15.00 h vánoční divadlo dětí
22. prosince v 9 h - bohoslužby o světle
25. prosince v 9 h - Hod boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
29. prosince v 9 h - povánoční bohoslužby
Český Krumlov
25. prosince v 13.30 h -Hod boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
 
Další akce a setkání
 
České Budějovice
1. prosince v 18 h - Jihočeské pěvecké sdružení, komorní orchestr Collegium musicum Budvicense - adventní koncert
7. prosince v 16 h - Adventní setkání pro celou rodinu - výroba společnéhoperníkového betlému
20. prosince v 18 h - Autorský adventní koncert Jana Meisla s rodinou
21. prosince v 16 h - Adventní setkání pro celou rodinu - společné zdobení stromečku
Kaplice
7. prosince - adventní zájezd do Lince.
16. prosince v 18 h - koncert dětí ZUŠ Kaplice