Projekt „Dveře dokořán“

Podpora je poskytována v souladu s pravidly Grantového systému ČCE v rámci výzvy Diakonické a rozvojové projekty – Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání 2024

Termín realizace: rok 2024

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na zkvalitnění dosavadních aktivit sboru a rozvoj
aktivit nových, které jsou a budou realizovány v prostorách našeho
kostela. Jeho podstatou je vylepšení materiálně-technického zázemí,
které aktuálně účastníci aktivit využívají. Projekt přispěje k činorodému
životu ve sboru.

Aktivita 1
Rekonstrukce kuchyňského zázemí povede k rozšíření
možností pro pořádání seniorátních i sborových akcí, jež se uskutečňují
již nyní. O nových možnostech budou informování organizátoři, ostatní
sbory v seniorátu, externí subjekty pořádající akce u nás (zajistí
staršovstvo). Nebude třeba odmítat některé akce z titulu nedostatečného
zázemí, jak tomu bylo doposud. Rozšířené možnosti budou
prezentovány na webu a nové aktivity budou rozvíjeny jak s Diakonií
ČCE, tak s neziskovými organizacemi pracujícími s různými cílovými
skupinami (vzdělávání, setkávání), a to i v rámci ekumeny či města.

Aktivita 2:
Kuchyňka - vlastní rekonstrukce (harmonogram):
- Finalizace záměru na rekonstrukci, vyhlášení výběrového řízení
(01/2024)
- Vyhodnocení jednotlivých nabídek a výběr nejvhodnější (02/2024)
- Provedení rekonstrukce kuchyňky – bourací práce, nové rozvody, nová
kuchyňská linka včetně spotřebičů (03-04/2024)
Profesní zdatnost sborové stavební komise zaručí, že úprava prostor
kuchyňky bude realizována včas a kvalitně.