Pravidelná shromáždění

Pravidelná shromáždění během týdne (2018/19)

 

České Budějovice


pondělí


úterý


středa

     9:30     biblická hodina v DPS Staroměstská
   14:45     konfirmační příprava II
   16:00     náboženství pro děti II
   16:00     Stříbrné lišky - každou 3. neděli v měsíci - setkání pro seniory
   17:30     setkání skautů


čtvrtek
   10:00     Ekumenické setkání duchovních v Českých Budějovicích
- 1. čvrtek v měsíci
   10:00     bohoslužby v Domově v Libníči
- 2. čtvrtek v měsíci
   16:00    
náboženství pro děti I


pátek

   16:00     konfirmační příprava I

 


sobota

   18:00     Anonymní alkoholici, skupina Nová cesta - v každé sudé datum


 individuální rozhovory s farářem - možné se domluvit na různých termínech na tel. 739 244 605

 

Kaplice


středa 

13 h        kursy Univerzity třetího věku (nepravidelně)


čtvrtek