58. Je možno věřit v Boha ateisticky?

Ten, pro něhož člověk znamená molekulární mračno,
může v materialistickém světě
pozorovat rezonanci jakožto
vzájemnou korelaci stejného 
i ateisticky:
jestliže je naše osoba jen iluzorní interní stránkou hmoty,
avšak bez vlastní existence,
pak souhrnný systém světa
o to více
musí mít interní stránku,
která je iluzí stejně jako naše JÁ.
Byla by jako my sami realitou
nebo jako my sami iluzí?

Odpovídáme na ni svým životem:
osobě potkává osobu,
hmota hmotu:
Rozhodující je:
ani rezonance mezi iluzemi
by nebyla iluzí,
jestliže obě iluze
jsou založeny v zázraku hmoty
a prožívají se stejně intenzivně
jako v náboženství.

Možná, že lidská iluze
potká ve vesmíru jinou iluzi:
Ale mnohem pravděpodobnější je ten výklad,15
že princip vesmírného řádu
má podobnost 
s naší inteligencí.

Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus, meditace o víře a rozumu