55. Promítáme si v náboženství smysl do toho, co je nesmyslné?

11
Náboženství vykládá skutečnost podle důvěrně známých modelů:
Svět se stává uměleckým dílem
výtvarníka nebo architekta.
Žijeme v "domě bytí",
který on stvořil.
Jeho řád umožňuje život.
Technomorfní fantazie
činí ze světa domov.

Náboženství vykládá svět jako tělo.
Všemi údy proniká životní energie.
Strom života prorůstá němě půdou.
Vůle k životu žije i v nás.
Biomorfní obrazy
proměňují neznámé ve známé.

Náboženství vykládá fenomény světa 
jako výraz záměru.
Vesmír nás vytvořil jak otec nebo matka.
Láska nese náš život.
Psychomorfní projekce 
proměňují všechno v jednu rodinu.
Jsme chtění a žádoucí.

Náboženství vytváří ze světa vlast,
ve které jsme doma,
jako bychom přicházeli
k otci nebo k matce.

Všechny obrazy by jako obrazy byly ospravedlnitelné,
kdyby skutečnost byla naše příbuzná.
Ovšem, aby nám bylo jasné,
co je s námi spřízněno,
museli bychom znát sami sebe.
Ale víme, kdo jsme?
Víme, co je toto JÁ
mezi mozkem a vztahem?
Víme, co je tajemství bytí?
Jistá je jenom ta jedna jistota:
Tajemství
potkává jiné tajemství.

Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus, meditace o víře a rozumu