Vysvětlivky téma 59-69: Zkušenosti svědomí jako setkání s Bohem

1 Ve všech otázkách etické reflexe jsem se mnoho naučil v knize, jejíž autorem je německých systematický teolog Wilfried Härle: Ethik, Berlin/New York, 2011

2 Zásadní myšlenkové podněty k tomuto imperativu mi dala četba knihy filosofa Hanse Jonase Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt, 1979, česky JONAS, Hans. Princip odpovědnosti: pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Přeložili Zdeněk Bígl a Břetislav Horyna. Praha, 1979. Sr. kapitoly "Das Ja des Lebens emphatisch als Nein zum Nichtsein", s. 156n., česky: "Ano životu: důrazné jako Ne k nebytí". s. 129 n.: či "Sollenskraft des ontologischen Ja für den Menschen". s. 157n., česky: Síla povinnosti ontologického Ano pro člověka, s. 130n.

3 K této pozici "slabého realismu" mě dovedl německý filosof Michael Quante (1962), sr. jeho knihu Einführung in die allgemeine Ethik, Darmstadt, 2003.

4 Mt 7, 12.

5 Ř 2, 12-16.

6 Mt 7, 12.