Velikonoční sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích 2015

 

   Obsah

 

 

 

 

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.  Mt 6,5-8

   Když člověk chce dát do pořádku všelijak rozhašené vztahy – čím se musí začít? To první je: začít s tím druhým zase mluvit. I víra je vztah – vztah k Bohu. A stejně jako u lidských vztahů musí být udržován rozhovorem. Víra je vztah a modlitba je rozhovorem tohoto vztahu.

   Jak začít takový rozhovor?

   Jednoduše řečeno nějak. Víra se děje tam, kde člověk s Bohem mluví a komunikuje. Možná čekáme na nějakou vhodnou příležitost. Vzpomeňme si ale na otce, který přišel k Ježíši s prosbou, aby vyléčil jeho syna. „Věřím, pomoz mé nedověře.“ Kdyby čekal, až bude jeho víra silnější, Ježíš by byl dávno v prachu. Nečekejte na „vhodnou příležitost“. Nečekejte na dokonalou víru. Prostě začněte. I kdyby to měla být jenom otázka: Bože jsi tam?

   Existuje celá škála možností, jak to udělat prakticky. Muslimové se modlí pětkrát denně v určený čas. Leckdo se nad tím ušklebuje. Je to jenom rituál. Jenže rituál je taky řád. Něco, co nás přiměje k modlitbě, i když se nám nechce. A možná, pokud si sáhneme do svědomí, není ten čas, kdy se nám s Bohem mluvit nechce, právě časem, kdy bychom s ním měli mluvit nejvíc? Najděte si takový rituál, který bude vyhovovat právě vám. Ale nenechte uplynout den bez modlitby.

   Může být špatná modlitba?

   Modlitba je pro většinu z nás něčím intimním. Tím, co je potřeba skrývat. Bohužel někdy ji skryjeme tak dobře, že už ji pak nenajdeme ani my sami.

   Intimita s modlitbou jistě souvisí. Je blízká i Ježíšovým slovům, abychom se zavřeli do pokojíku. Co to ale znamená? Jde o to naučit se také naslouchat. Rozpoznat, nakolik Bohu chceme vnutit svou vlastní vůli, své vlastní představy a nakolik jsme ochotni slyšet i jiný názor. Buď vůle tvá – tím můžeme začít. Nahlédnout do sebe, do svého pokojíku je svým způsobem těžké, ale zároveň je to začátek, skutečné modlitby i skutečného rozhovoru, který člověku umožňuje vidět nejen sebe, ale i partnera.

   Kam až je možné zajít?

   Existuje nějaká hranice modlitby? Něco, o čem se před Bohem nemluví. Řekneme nejspíš, že ne. Bohu můžeme svěřit všechno. Stejně nás zná. Můžeme být naprosto upřímní. Ale jsme? Umíme Bohu svěřit i svou naštvanost a vztek, i své chyby, své zklamání, umíme před ním otevřít i to, zač se stydíme sami před sebou? Možná tohle může být náš postní úkol. Soustředit se víc na to, o čem před Bohem i před sebou chceme pomlčet. Co je pro nás příliš bolestné, vůči čemu jsme slepí, na co se bojíme i jen pomyslet. Na to, co chceme vyretušovat na obrazu nás samých.

Mohou nám v tom velmi pomoci žalmy, kde se žalmisté nebojí položit snad žádnou otázku, výčitku, nebojí se otevřít své nitro.

   Svěřovat se není jednoduché. Snad nám pomůže vědomí, že se svěřujeme někomu, kdo nás neodsuzuje, ale kdo nás má rád tolik, že za nás dal svůj život.

   V modlitbě buďte vytrvalí.

   To říká apoštol. Ale co když nepřichází odpověď? Přesto jsme zváni k pokračování rozhovoru, k pokračování vztahu. Navzdory nevyslyšeným modlitbám, navzdory nemocným, kteří se neuzdravili, i přes manželství, již se rozpadla, tváří v tvář trápení, které neskončilo, a cílům, jichž jsme nedosáhli. Můžeme mluvit s Bohem třeba po příkladu Krista, který se modlil na kříži: „Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Je to otázka, snad i výčitka – ale v modlitbě určené Bohu.            

 

   Nakonec nás však může zarazit ta věta samotného Ježíše: Váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Zní to povážlivě. Jaký smysl má modlitba k Bohu, když stejně všechno ví předem. Jenže, jak už jsme řekli – modlitba není samomluva, ale rozhovor, ve kterém hledáme odpověď. Jistě, že Bůh ví předem, co potřebujeme. Lépe než my. To my nevíme. Proto se modlíme. Ne abychom přesvědčili Boha, ale abychom se nechali přesvědčit. Modlitba je o tom, že máme také včas zmlknout a nechat mluvit moudřejšího. Anebo nechat mlčet i jeho. A snažit se pochopit co říká nebo o čem s námi mlčí. V modlitbě se učíme vidět svět Božíma očima.                   Amen


Kalendář chystaných akcí:

21. 3.         5:30          Vítání jara na Černé věži

                   8:30         výlet na Hlubokou

22. 3.         9:00          káže Günter Merz, host z partnerského sboru v Linci

22. 3.        16:00         přednáška o muslimech a islámu – Karel Černý:

                                   Americký sen nebo evropská noční můra?

 2. 4.           9:40         výlet na tvrz Tichá (sraz na vlakovém nádraží)

                 18:00         Sederová večeře – židovská velikonoční slavnost

 6. 4.           8:00         výlet do Borovan, Ostrolovského újezdu a Trocnova

10. - 12 .4.                  seniorátní setkání mládeže v Soběslavi, host P. Hošek

17. - 19. 4.                  potáborové setkání s názvem Ostrov pokladů

24. 5.         9:00          konfirmační bohoslužby na svatodušní neděli

29. 5.                           Noc kostelů

25.7 .- 1. 8.                 tábor pro děti v Moravči


Různá oznámení:

  • Potvrzení o saláru a darech sboru pro odpočet daní si můžete vyzvednout ve farní kanceláři. Děkujeme všem, kteří sbor finančně zajišťují.
  • Br. farář Freitinger bude na tříměsíčním studijním pobytu od poloviny května.
  • Pro aktuální a podrobnější informace sledujte naše webové stránky: ceske-budejovice.evangnet.cz

Velikonoční bohoslužby

České Budějovice

3. 4. v 18 hodin – bohoslužby na Velký Pátek s vysluhováním Večeře Páně

5. 4. v 9 hodin – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Kaplice

2. 4. v 18 hodin – Sederová večeře

3. 4. v 18 hodin – četba pašijí a Večeře Páně

5. 4. v 9 hodin – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Český Krumlov

5. 4. ve 13:30 – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně


Pravidelná shromáždění
neděle    9 h        bohoslužby
pondělí   18 h      Anonymní alkoholici
úterý      14:30    Hrajeme si s klubíčky - tvoření pro nejmenší
              15:30    biblický kroužek v MŠ Nerudova
               17 h     Consonare – žesťový soubor
               18 h     biblická hodina
středa     9:30     biblická hodina v DPS  Staroměstská
               19 h      mládež
čtvrtek     9:30     klub pro maminky s dětmi
               16 h      náboženství pro děti
pátek      14 h      konfirmační příprava
               16 h      Stříbrné lišky – setkání seniorů (1x v měsíci)


Kontakty
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích
adresa: tř. 28. října 28, 370 01 České Budějovice
Telefon: 383 839 935, 739 244 605
E-mail: ceske-budejovice@evangnet.cz
Web: ceske-budejovice.evangnet.cz
číslo účtu: 1000059656/5500