Velikonoční sborový dopis 2022

Shromáždění o Velikonocích

                   České Budějovice

13. 4.     17:30        Koncert souboru Canzonetta
14. 4.       9:30        Výlet do ZOO
14. 4.     17:00        Sederová večeře
15. 4.     18:00        Velký pátek – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
17. 4.       9:00        Velikonoční neděle – bohoslužby s vysluhováním Večeře 
                                 Páně a křtem

                    Kaplice

15. 4.    18:00        Velký pátek – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
17. 4.      9:00        Velikonoční neděle – bohoslužby s vysluhováním Večeře
                                Páně


Proč hledáte živého mezi mrtvými? Takhle zvláštně se ptá anděl žen u hrobu. Proč děláte něco tak pošetilého? Zní to, jako když se rodič snaží něco trpělivě a se shovívavostí vysvětlit svému dítěti něco zjevného, co přece musí být  každému jasné.

Anděl mluví o vzkříšení, jako by to bylo něco přirozeného. Jako by nám to mělo být dávno jasné. „Tak si přece vzpomeňte, jak vám Ježíš řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“

Proč tedy hledáte živého mezi mrtvými? Tak se ptá se anděl i nás. My přece ten tisíckrát vyprávěný příběh o Kristově vzkříšení dobře známe. Tak jak to, že nám to ještě nedošlo?

Hledáme život. Hledáme jeho smysl. Hledáme jeho naplnění. Hledáme život navzdory smrti. Děláme všechno proto, abychom tuto hranici nějak obelstili, překročili. Snažíme se ji posunout, a proto budujeme kult zdraví a mládí. Snažíme se ji překonat po vzoru starověkých hrdinů, aby i o nás dlouho zněly oslavné písně nebo se ji snažíme překonat po vzoru některých novodobých „hrdinů“, kteří chtěli, aby lidstvo nikdy nevymazalo z paměti jejich hrůzovládu. Chceme ujet prázdnotě života tím, že budeme bohatí, obklopíme se věcmi, lidmi, technikou. Zlepšujeme své znalosti a schopnosti, spoléháme na svou sílu, zdatnost, zkušenost... je toho tolik, co by se dalo vyjmenovat. Chceme být „někdo“. Chceme si udělat jméno, aby se na nás dlouho vzpomínalo.

A pak přijde anděl a všechno to smete na hromádku: „Vy hledáte živého mezi mrtvými.“ Protože nic z toho, co považujeme za tak naplňující a potřebné pro náš život, neobstojí před nemilosrdnou hranicí smrti. Tu neoblafneme sebeželeznějším zdravím, ani ji neuplatíme, ani jí neujedeme v rychlém autě, ani ji neobrátíme v prach naší filosofií. Na smrt je krátká i věda. A neslituje se ani nad našimi dobrými skutky. Jakkoliv jsou všechny ty věci potřebné pro náš život – ony nám ho nemohou dát. A nemohou nám poskytnout ani smysl, důvod proč žít.

Jak moc se podobáme těm ženám u hrobu. Hledáme všude dobrý život. Chtěli bychom alespoň na okamžik podržet všelijaké okamžiky štěstí tak, jako si ony chtěly oživit vzpomínku na krásné časy s Ježíšem ještě za jeho života. A stejně jako ony nedošly dál než k hrobu, na hřbitov, i my se obklopujeme tím, co je vlastně mrtvé, spoléháme na to, co má smrt ve své moci, co nám stejně život nedá.

Místo toho – poslouchejte radši anděla. Nechte už toho hledání života mezi mrtvými skutečnostmi. Obraťte se ke Kristu, jinak vás to mrtvé stáhne s sebou. Hledejte živého. Nechte se jím uchvátit. Naplnit. Proměnit. Aby i o nás platila Kristova slova: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“

farář David Nečil


Milé sestry milí bratři,

po různých omezeních a karanténních opatření se život sboru začíná vracet do normálních kolejí.

Postupně jsme přešli opět na živé bohoslužby. Přesto se snažíme bohoslužby dál nahrávat a pokud budete mít zájem, můžeme vám zasílat odkazy na jejich záznam.

Po dvou letech jsme na Černé věži přivítali jaro. Počasí nám přálo, a tak jsme viděli první jarní východ slunce nad Budějicemi v plné parádě.

Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny, nám přednášel o svátcích slavených v různých náboženstvích.

Na sborovém shromáždění jsme pro příští dva roky znovu zvolili druhým farářem našeho sboru bratra Pavla Klimeše.

Zvolili jsme také nové staršovstvo. Presbyterkami a presbytery v následujících letech budou: Petra Adámková, František Kaiseršot, Michaela Krištůfková, Jan Matějka (kurátor), Pavel Pleva ml., Petr Prášil, Čestmír Sládek, Jan Turek a Jan Veselý st. (místokurátor). Náhradníci jsou: Jan Čanda, Marika Čápová, Libuše Jakešová a Vladimíra Hejzlarová. Děkujeme členům dosavadního staršovstva a novým přejeme hodně sil, moudrosti a radost ze služby pro sbor.

Práce ve sboru se ujali noví správcové nemovitostí - Daniel Horák a František Havlíček.

V Kaplici jsme ubytovali maminky s dětmi z Ukrajiny, celkem 9 lidí. Děkujeme všem, kteří jim pomohli a pomáhají přizpůsobit se novému prostředí.

V uplynulém období jsme se rozloučili se sestrou Noemi Bláhovou z Ledenic, učitelkou v mateřské školce, a se sestrou Johanou Matějkovou, bývalou vedoucí YMCA a dlouholetou správkyní sborových nemovitostí.


Kalendárium

Datum

Čas

Kde

Akce

13. 4.

17:30

ČB

Koncert souboru Canzonetta – na podporu hospicu Ledax

14. 4.

9:30

ČB - Hluboká

Výlet do ZOO

14. 4.

17:00

ČB

Sederová večeře

17. 4.

9:00

ČB

Křest E. Boková

17. – 18. 4.

 

ČB

Hlídání křížů na náměstí

24. 4.

9:00

ČB

křest M. Kaprhál

29. 4.

 

Tábor

Konfirmák – víkendovka

19. – 21. 5.

 

Svitavy

Synod

21. 5.

 

Medvědí stezka

předtáborové setkání malý tábor

5. 6.

9:00

Kaplice

křty rodina Redivo

5. 6.

 

ČB

Divadelní festival

10. 6.

18.00

ČB

Noc kostelů

12. 6.

 

ČB

Divadelní festival

18. 6.

 

Volyně

Fesťák

19. 6.

 

Volyně

Evangelická neděle

23. – 30. 7.

 

Moraveč

Tábor

1. – 5. 8.

 

Moraveč

Tábor pro rodiče s dětmi