Velikonoční sborový dopis 2017

Velikonoční bohoslužby

České Budějovice
14. 4. v 18:00 – bohoslužby na Velký pátek s vysluhováním Večeře Páně
16. 4. v 9:00 – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Kaplice
13. 4. v 18:00 – Sederová večeře (dopoledne výlet)
14. 4. v 18:00 – bohoslužby na Velký pátek s vysluhováním Večeře Páně?
16. 4. v   9:00 – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně


Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.

  Lukášovo evangelium 24, 13 - 16

Ježíš se setkal v den vzkříšení se svými dvěma učedníky, ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Jak je to možné? Znali ho, strávili s ním kus života. A teď jde vedle nich, ale oni jsou jako slepí.

Ale možná tohle je přesně to, nám ten příběh chce říct.

Že někdy máme na dosah zdroj naděje, záchranu, zdroj radosti a přesto, jako bychom měli vlčí mhu. Jako by nám něco bránilo to uvidět spatřit, chytit se toho. Ten příběh vůbec není o tom, že by Ježíš vypadal nějak jinak, že by se zázračně proměnil nebo že by ti učedníci najednou začali trpět nějakou oční vadou.  Je to o tom, jak blízko nám může být věrnost, láska a pravda, že můžeme mít to, po čem toužíme, o čem sníme a my jsme přitom jako slepí.

Anebo to známe ze zkušeností s druhými lidmi. Když se někdo, na kom nám záleží, řítí do průšvihu a my mu neumíme říct to správné slovo, které ho přiměje, aby tam hodil zpátečku, aby vzal rozum do hrsti a konečně se sebral. Nevnímá, jako by byl hluchý.

Důvodem může být zklamání a zármutek. Tak jako učedníci, kteří doufali. Ale znáte to: Dobré věci nemají dlouhé trvání. Když se objeví někdo aspoň trochu slušný, tak ho ostatní převálcují, odstraní, zabijí. Nemá to cenu.

Důvodem můžou být zkušenosti: Copak by se mohlo ještě něco změnit? V našem životě, v naší společnosti? „Viděli jsme ho zemřít“, říkají učedníci. To je definitivní konec. A vzkříšení? Kdo to kdy viděl?

Důvodem mohou být naše představy. Tak jako u Kleofáše, který si Mesiáše představoval jako Supermana, jako pohádkovou bytost, která zázračně překoná všechny překážky. Ale ruku na srdce, nepředstavujeme my si takhle někdy Boha?

Ježíš se naštěstí nenaštve, ale jde s nimi kus cesty. A povídají si.

Možná i my máme pro Boha připraveny své scénáře a vysvětlení toho, co se v našem životě stalo, proč tohle nešlo a tohle jsme nezvládli. Je to zvláštní představit si, jak jdeme životem a vzdycháme nad tím, jak je nám Bůh vzdálený. Jak jsme s ním počítali, ale on tu nebyl a není. A vzdycháme, že je tak daleko, jestli už snad není mrtvý.

A on jde vedle nás, trpělivě naslouchá a pak se nám to znovu a znovu snaží vysvětlit. Mluví skrze bibli. Mluví o tom, že je živý a že nám dává vždycky novou šanci, dokud je čas a že ji dává i těm, které bychom odepsali. A že to není žádná slabost, ale že jde o lásku, která se vydává pro nás. Věrnost, která necouvne ani před smrtí.

Ježíš jde s námi. A jeho láska nás unese i v našich zklamáních. Je nad všechno naše očekávání i naší zkušenost. Jenom je mu potřeba otevřít.        amen


Chtěli bychom oznámit zrušení kazatelské stanice v Českém Krumlově kvůli dlouhodobému nezájmu o tamní bohoslužby.


Začátkem tohoto roku spolu oslavila mládež spolu s konfirmandy v Kaplici. Setkali jsme se s bratřími a sestrami z dalších církví při ekumenické týdnu modliteb. Mládežníci se napřed sešli při víkendové akci věnované deskovým hrám a o pár týdnů později vyrazili na zimní výlet za krásami Novohradských hor. Na seniorátním semináři pro učitele nedělních škol nás Zdeněk Šorm učil využívat výtvarné prostředky při práci s dětmi. Meditovali jsme na evangelických exerciciích na Vlčici. Vystoupil pěvecký sbor, který výborně funguje pod vedení sestry Ruth Budínové. Vyslechli jsme dvě přednášky v rámci kurzu pro vzdělávání laiků. V Kaplici jsme s dětmi dávali dohromady pomíchané pohádky při předtáborovém setkání Nebylo-bylo. Při presbyterní konferenci jsme se seznámili se zbožností, životními zápasy a názory reformátora Martina Luthera v rámci oslav 500 let výročí světové reformace. Farář David Nečil kázal v Pasově. Přivítali jsme jaro, tentokrát netradičně na střeše českobudějovické radnice. Na benefičním koncertu skupiny Marod jsme pomáhali dívce Katce. Na sborovém shromáždění jsme znovu zvolili farářem tohoto sboru bratra Daniela Freitingera. Zaposlouchali jsme se do koncertu Petry Meisl a jejích žaček a její rodiny.

Děkujeme, že svůj sbor podporujete a těšíme se s Vámi na některém z našich setkání.

Jménem staršovstva Vaši faráři

David Nečil a Daniel Freitinger


Kalendář chystaných akcí:

  8.4.              9:00        Setkání zástupců Pa-Bu-Li v Linci
  9.4.            18:00        Kurz vzdělávání laiků
13.4.              9:50        výlet do Krumlova s prohlídkou synagogy. Odtud pojedeme autobusem do Kaplice na 
                                       sederovou večeři.
                    18:00        Sederová večeře v Kaplici
21.-23.4.                       Seniorátní dny mládeže v Táboře – téma Milujte své nepřátele
14.5.            18:00        Kurz vzdělávání laiků
16.-31.5.                       Výstava o reformaci a luterství v Českých zemích
  4.6.              9:00        konfirmační bohoslužba s Večeří Páně
  9.6.            18:00        Noc kostelů
18.6.                               Koncert Jaroslava Kulhana
od 24.7.                         pobyt pro rodiče s dětmi v Moravči
29.7.- 5.8.                     Tábor v Moravči – S Jákobem na žebříku


Pravidelná shromáždění

neděle       9:00                  bohoslužby
                18:00                  Al-anon – setkání rodin a přátel alkoholiků
pondělí    18:00                  Anonymní alkoholici
úterý        17:30                  biblická hodina
                18:00                  Consonare – žesťový soubor
středa        9:30                  biblická hodina v DPS  Staroměstská
                16:00                  Stříbrné lišky – setkání seniorů (3. středa v měsíci)
                17:00                  setkání učitelů nedělní školy (1. středa v měsíci)
                17:00                  němčina s Lídou
čtvrtek       9:30                  klub pro maminky s dětmi
                16:00                  náboženství pro děti
pátek       16:00                  konfirmační příprava


Kontakty

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích
adresa: tř. 28. října 28, 370 01 České Budějovice
Telefon: 383 839 935, 739 244 605
E-mail: ceske-budejovice@evangnet.cz
Web: ceske-budejovice.evangnet.cz
číslo účtu: 1000059656/5500