Velikonoční sborový dopis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ježíš řekl:

"Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

            Janovo evangelium 11. kapitola

Dvě sestry a jeden bratr. Dvě ženy a jedna smrt. Dva postoje a jedna bolest.

Lazar je na smrt nemocen. Ale kde je Ježíš? Kde je Bůh? Sestry volají a on nepřichází.

Vybaví se nám naše vlastní bezesné noci, kdy na nás zubatá kývala svým kostnatým prstem? Vzpomínka na chvíle, kdy se nad námi pomalu zavírala hladina, kdy nás dusila beznaděj, a zdálo se, že nás obklopuje jen tma.

Protože smrt – ta nepřichází jen na konci života. Ona se ohlašuje všude tam, kde narazíme na hranice vlastních sil. V nemoci. V bezmoci. V zoufalství. Smrt přichází tam, kde je ničen a poškozován život. Při ztrátě důstojnosti, v nespravedlnosti, v nenávisti a násilí. Tam, kde nám či druhým někdo ze života dělá peklo. Když nám někdo pije krev. Na konci sil. Ve strachu.

A tehdy si vzpomeneme i na naše vlastní dopisy Bohu. Na modlitby, které jsme posílali, a odpověď nepřišla. Bůh nepřišel. Nepochopitelně otálel a prodléval. Někdy tak dlouho, až už pohasla i poslední jiskřička naděje.

Dvě sestry, ale bratr už není. Dva postoje, ale bolest zůstává.

Marie zůstává doma. Zoufalá, smutná, naštvaná na celý svět. Zklamaná z Boha. Není žádná naděje. Ježíš nás v tom nechal.

Marta přichází. A vyslovuje výčitku i za všechny zklamané světem i naštvané na Boha: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel." Pane Bože, kdes byl? Pane Bože, platíš v tomto světě? Přichází Marta žalující, ale i naslouchající.

Jedna věřící a jeden Ježíš.

Věříš? Věříš ve vzkříšení? Ano, věřím, že jednou... Na konci života. Na onom světě. Ano, snad. Někdy v budoucnu přijde boží odpověď.

Ne, Marto. Já jsem vzkříšení a život. Už dnes jsem tady s tebou. S vámi. Už dnes, právě teď, se rozhoduje o životě a smrti. Už dnes vyvádím z hrobu. Z beznaděje. Z hrobu sobectví. Z pekla lidské nenávisti. Z nespravedlnosti, nesvobody, bolesti a strachu.

Lazare, pojď ven!


V uplynulém obdobíse událo mnoho mimořádných akcí i pravidelných setkání. Slavili jsme tři křty a dvě Večeře Páně, sešli jsme se v různých církvích k ekumenickým bohoslužbám, vystoupil náš pěvecký sbor i trubači z Consonare, přivítali jsme na kazatelně hosta z Pasova – děkana Wolfganga Buba. Proběhly seniorátní postní meditace, mládežnický výlet na Louzek i víkendovka pro konfirmandy. Přivítali jsme jaro na Černé věži, konalo se sborové shromáždění.

Z toho všeho bychom chtěli zvlášť zdůraznit dvě události:

 Dne 6. března na sborovém shromáždění bylo zvoleno nové staršovstvo našeho sboru. Děkujeme všem, kteří se na této nelehké službě podíleli, přejeme novému staršovstvu moudrost, odvahu i víru do nového období a taky radost z toho, že se mohou podílet na dobrém Božím díle.

 Členy staršovstva jsou na 6 let zvoleni:

Jan Matějka (kurátor), Jan Veselý st. (místokurátor), Pravoslav Bohoněk, Věra Jakobiová, Jan Meisl, Pavel Pleva ml., Čestmír Sládek, Ota Šmíd a Dalibor Tureček.

Za náhradníky byli zvoleni:

Vladimíra Hejzlarová, Iva Turková, Walter Matlášek a Marcel Nový.

 Na své staršovstvo se můžete kromě jiného obracet i hromadným emailem starsovstvo.ccecb@seznam.cz

...

 Dále bychom chtěli znovu upozornit na kurz Základy křesťanství. Jedná se o tříletý cyklus přednášek, který se konal už v únoru a v březnu a bude pokračovat ještě tři roky. Je možné ho využít jako přípravu ke zkouškám pro výpomocné kazatele v naší církvi, ale i jako impuls k promýšlení kořenů vlastní víry, něco jako konfirmační příprava pro dospělé.

Děkujeme, že náš sbor podporujete a těšíme se s Vámi na některém z našich setkání.

Jménem staršovstva Vaši faráři

David Nečil a Daniel FreitingerKalendář chystaných akcí:

 

20.3.            17:00        presbyterní konference „… byl jsem ve vězení a navštívili jste mě.“Přednáška vězeňské    
        kaplanky Mlady Šipanové

 

24.3.              9:40        sraz na nádraží na výlet na Pořešín. Odtud půjdeme pěšky do Kaplice na sederovou večeři.
        Mohou i děti bez rodičů.

 

                    18:00        Sederová večeře v Kaplici

 

1.4.               18:00        Vezmi si svoji aneb já na bráchu blues - kytarový recitál - René Racek Matlášek a Walter '
         Bobr Matlášek

 

8.-10.4.                          Seniorátní dny mládeže v Č. Budějovicích

 

10.4.             18:00        Kurz vzdělávání laiků

 

16.4.                             Setkání zástupců Pa-Bu-Li v Pasově

 

13.-15.5.                        Předtáborové setkání – Letopisy Narnie: Čarodějův synovec

 

8.5.               18:00        Kurz vzdělávání laiků

 

28.5.                              Slavnosti Jeronýma Pražského v Praze

 

10.6.             18:00        Noc kostelů

 

30.7.- 6.8.                      Tábor v Moravči – Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

 

 


Bohoslužby o Velikonocích

České Budějovice
25. 3. v 18:00 – bohoslužby na Velký Pátek s vysluhováním Večeře Páně
27. 3. v 9:00 – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Kaplice

24. 3. v 18:00 – Sederová večeře (dopoledne výlet)
25. 3. v 18:00 – bohoslužby na Velký Pátek s vysluhováním Večeře Páně
27. 3. v 9:00 – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Český Krumlov

27. 3. ve 13:30 – Velikonoční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně


 

Pravidelná shromáždění

neděle       9:00                  bohoslužby
pondělí     18:00                  Anonymní alkoholici
úterý        17:00                  Consonare – žesťový soubor
               18:00                  biblická hodina
středa        9:30                  biblická hodina v DPS  Staroměstská
               16:00                  Stříbrné lišky – setkání seniorů (3. středa v měsíci)
               17:00                  setkání učitelů nedělní školy (1. středa v měsíci)
čtvrtek       9:00                  klub pro maminky s dětmi
               16:00                  náboženství pro děti
pátek       16:00                  konfirmační příprava


 

Kontakty

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

adresa: tř. 28. října 28, 370 01 České Budějovice

Telefon: 383 839 935, 739 244 605

E-mail: ceske-budejovice@evangnet.cz

Web: ceske-budejovice.evangnet.cz

číslo účtu: 1000059656/5500