Vánoční sborový dopis 2023

Bohoslužby a setkání o Vánocích

České Budějovice

14. 12.      18 h    Vánoční koncert Waltra Matláška
17. 12.        9 h    Vánoční hra Šťastné a veselé
22. 12.      18 h    Betlémské světlo – slavnostní přinesení betlémského světla 1. skautským oddílem
24. 12.        9 h    Štědrý den - nedělní bohoslužby
25. 12.        9 h     Hod boží vánoční – bohoslužby s vysluh. Večeře Páně
31. 12.        9 h    Bohoslužby na konci roku s vysluhováním Večeře Páně
7.-14. 1.    18 h    Ekumenické modlitební večery v různých církvích a kostelech

Kaplice

6. 12.     19:30    Beseda s cestovatelem – Camino Vaticano
19. 12    16:30    Koncert DDM Kaplice
24. 12.       9 h     Štědrý den – nedělní bohoslužby
25. 12.       9 h    Hod boží vánoční – bohoslužby s vysluh. Večeře Páně
31.12.        9 h    Silvestr – nedělní bohoslužby


Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.
                                                                                                                Mt 2,13

Když si pročítám Bibli, přijdou mi texty přesně zapadající do scénáře dnešní doby. Herodes alias záporák vraždí nevinné děti. Stejně jako se to děje na Ukrajině, kde jsou vražděni nevinní lidé. Mnohdy i ti nejmenší, kteří ani nemohou mluvit. Herodesův příběh ale nakonec šťastně skončí. Spasitel přežije a na konci se obětuje za všechny. Příběh Ukrajiny ještě konec nemá, můžeme jen doufat a modlit se za to, aby dobře dopadl, že někdo válku ukončí, že nebudou další ztráty na životech a pohřešovaní lidé. Můžeme se modlit za ty, kteří rozhodují, kam pošlou svoji armádu, aby neútočili na své sousedy. A můžeme si domyslet, že ačkoli Herodes vypadal silně, ve skutečnosti se bál. Bál se malého dítěte, tak jako se ruský agresor bojí mnohem menší země. A možná nakonec Ukrajina nebude tak snadné sousto, jak se zdála, a válka bude brzy u konce. Můžeme poděkovat za klid a mír v naší zemi a aspoň tichou modlitbou podpořit trpící nevinné. A možná nám v tom pomůže, když se budeme řídit Ježíšovými slovy:

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci (Mt 7, 12).

Barbora Plevová, 13 let


Události ve sboru i v církvi

Skauti-vánoce 2023Rok 2023 byl plný sborových aktivit. Jsme velmi vděčni za to, že náš sbor žije aktivním duchovním i společenským životem.

Pravidelně se koná náboženství pro děti, biblická hodina, setkání konfirmandů. Aktivně se potkává i mládež. V našich prostorách se scházejí skauti,  anonymní alkoholici. Prostory jsme pronajímali i pracovníkům Diakonie z projektu Pečuj doma.

ukrajina-vánoce 2023Stále trvá naše podpora těžce zkoušené Ukrajiny. V současné době je v prostorách kaplické Archy ubytovaná jedna ukrajinská rodina, která je již finančně nezávislá. Svoji solidaritu vyjadřujeme též pronájmem prostor pro setkávání, jako např. oslava dne nezávislosti Ukrajiny, spolupracujeme s nadací NADJA, která mapuje potřeby uprchlíků i těch, kteří zůstali na Ukrajině.

Leden jsme zahájili účastí na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů. Stromy na farní zahradě posloužily jako figuranti pro kurz stříhání stromů, který se uskutečnil také v lednu. Mládež odjela do Strmilova na víkend s deskovými hrami.

předtáborko-vánoce 2023Únorové předtáborové setkání s názvem Krotitelé duchů přilákalo velký počet dětí a mládeže. Velmi se vydařil i výlet včelařského kroužku do krumlovského fotoateliéru Seidel.

seidl-vánoce 2023„Jak se žije v Číně“ byl název moc zajímavé přednášky Simony Fantové, která k nám zavítala na začátku března. Počasí nám přálo při vítání jara na Černé věži.

vítání jara-vánoce 2023V dubnu se uskutečnila v budějovickém kostele hojně navštívená sederová večeře, židovská velikonoční bohoslužba připomínající vysvobození Izraelců z Egypta.

seder-vánoce 2023Nejvýznamnější červnovou akcí byla seniorátní Festovní evangelická neděle v prostorách našeho kostela. Duchovní program se střídal s kulturními hudebními i divadelními vystoupeními.

Velkou radost jsme měli z účasti na Noci kostelů, která byla letos věnována především dětem s mottem „Nechte maličkých přicházet ke mně“. Návštěvníkům jsme nabídli i spoustu krásné muziky a meditaci slovem a hudbou na závěr.

tábor-vánoce 2023Léto bylo ve znamení táborů v Moravči. Velký tábor s názvem Strážkyně tajemství oslavoval biblické ženy. Rodiče s dětmi se sešli na tábořišti hned následující týden. Téma setkání znělo Pustý ostrov.

do kostela na kole-vánoce 2023Léto zakončila mládež herním víkendem. 17.9. se jelo do kostela na kole a po kostele na výlet. V září se náš kostel stal jedním ze čtyř míst, kde probíhalo veřejné čtení v rámci Noci literatury.

potáborko-vánoce 2023Krásné téma, příběh knihy Malý princ, mělo podzimní potáborové setkání.

krabice od bot-vánoce 2023Již popáté se náš sbor zúčastnil sbírky dárků pro děti ze sociálně slabých rodin a pro jejich rodiče. Při sbírce Krabice od bot jsme vybrali více než 700 dárků. Dárky z našeho sběrného místa jsou tradičně určeny pro sociálně slabé rodiny ve Větřní a Českém Krumlově, pro Charitu Týn nad Vltavou a pro Sdružení pěstounských rodin z Českých Budějovic. Novým partnerem je OSPOD Soběslav.

fredy-vánoce 2023Během roku se v prostorách kostela uskutečnilo několik koncertů včetně charitativního koncertu Canzonetty na podporu domácího hospice Ledax. V rámci festivalu Budějcká Thálie posloužily prostory kostela dvěma divadelním představením.

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě všech akcí a také těm, kteří se jich zúčastnili. Všechny ostatní zveme k tomu, aby využili všech možností, které náš sbor nabízí.

Děkujeme těm, kteří podporují činnost církve svými modlitbami a nápady.

Děkujeme také dárcům, kteří sbor drží finančně. Prosíme, myslete na to, že v těchto letech přijde plná odluka státu a církve a veškerá finanční odpovědnost bude ležet již jen na nás.

V letošním roce nás opustili: bratr Miloslav Melichar a sestra Irena Pekárková. Oba dva byli mimořádně aktivními členy našeho sboru. S úctou vzpomínáme.

křest-vánoce 2023Pokřtěni byli: Terezka Švejdová a sourozenci Antonín a Hedvika Čandovi

konfirmace-vánoce 2023Konfirmovány byly: sestry Anežka a Amálie Havlíčkovy

Za rok 2023 se uskutečnilo 5 svateb.


Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. (Izajáš 60,1)
Už zase sotva lezu
Už zase už nemůžu dál
Už zase mi všichni říkají, že chodím jak tělo bez duše
a vypadám strhaně
Už zase vidím jen bezvýchodnost
Už zase nedoufám
Nejsem schopna vykřesat v sobě ani jiskru naděje
Ty přicházíš
Navzdory tomu, v jakém jsem stavu
Navzdory tomu, v jakém stavu je tenhle svět
A vlastně direktivně řekneš:
povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo
Řekneš:
Nic ze sebe sama nekřesej
Já jsem tvým světlem
Přijímej Boží dítě, Světlo
Povstaň a rozjasni se...
Bože, díky za tuhle tvou (vánoční) direktivnost
a za jas a život, který se do mě navrací.
Pane,
i kvůli mně jsi přišel?
I kvůli tomu, že já se pořád cítím nemilovaný?
I kvůli mým hříchům?
I kvůli mým strachům z kdečeho?
Opravdu i kvůli mně?
Snažím se uvěřit.
Snažím se to pochopit.
Snažím se to přijmout.
Snažím se s tím žít.

Snažím… Moc mi to nejde.
Ale děkuji.
Moc děkuji.

Bože na počátku všeho jsi stvořil světlo. Děkujeme.
Světlo osvěcuje, odhaluje,
vidíme si ve světle do očí, vidíme na cestu,
vidíme také různá nebezpečí,
nebo jak se lidé k sobě chovají.
Vidíme, co všechno je špinavé a zašlé.
Světlo je symbolem naděje, záchrany,
zvláště tápeme-li ve tmě
když nás tma má ve své moci,
když nám tma vstupuje i do našeho myšlení, jednání.
Bože, prosíme prosvětluj naše chmury,
buď naším světlem, abychom i my byli světlem pro druhé.
Prosíme za světlo Vánoc,
za tvého syna Ježíše, který je světlo a tma ho nikdy nepohltí.

z knihy: Zastav se na chvíli…


autoři-vánoce 2023