Vánoční sborový dopis 2021

Bohoslužby a setkání o Vánocích

České Budějovice

 

19.12.

9 h

Vánoční hra dětí a mládeže

21.12.

17:30

Betlémské světlo – slavnostní přinesení betlémského světla 13. skautským oddílem

25.12.

9 h

Hod boží vánoční – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

26.12.

9 h

poslední bohoslužby v roce

2.1.2022

9 h

Novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

9.-16.1.

18 h

Ekumenické modlitební večery v různých církvích a kostelech

 

Kaplice

 

26.12.

9 h

Hod boží vánoční – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

2.1.2022

9 h

Novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

 

Chcete-li zasílat videozáznamy bohoslužeb, napište si o ně na sborový email.

Autoři

konfirmandky

Na tvorbě tohoto dopisu se podilely naše konfirmandky Anežka Havlíčková, Amálka Havlíčková a Berenika Reindlová. Přejeme příjemné čtení.

Úvaha

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

Lukášovo evagelium, 2. kapitola

-    Těšíte se na Vánoce?
-    No jasně. Vánoc jsou supr.

-    Ale proč vlastně?
-    No přece pečeme cukroví. A taky jsme společně u večeře. Půjdeme večer zapálit svíčku ke křížku. Prostě pohoda, ta je nejlepší. Celá rodina půjdeme na hřbitov vzpomínat. A já se těšim na vánoční vyjížďku na koni.

-    Co je pro vás na těch Vánocích nejdůležitější?
-    Že jsme spolu. Že se všichni sejdeme a konečně si popovídáme. A já s tátou obaluju kapra. To je takovej náš rituál.

-    A to je všechno?
-    Jasně že ne. Celkově je zajímavý, že se narodil Ježíš. Tak si připomínáme, že se někdo tak významný narodil. To je skvělý.
-    Pro mě je hrozně zajímavý, že byli v chlívě. Museli tam jít kvůli sčítání lidu, protože si to nějakej císař vymyslel. Normální lidi rodí tam, kde jim někdo pomáhá. Z mýho pohledu to není normální.
-    Jenže to je právě cool. Marie byla obyčejná žena i když porodila Ježíše. Významný osobnosti rodí významný lidi. Představovala bych si ji jako královnu.
-    Že ho porodila obyčejná žena mi přijde krásný. Kdyby ho porodila nějaká šlechtična, tak by to bylo od začátku jasný. Má to svůj důvod. Aby ukázal, že původ nic neznamená – jestli seš šlechtic nebo obyčejnej člověk.
-    Se říká, že Ježíš je Spasitel. A narodil se v chlívě. To je šokující. Ale tak jako hezky šokující. Že někdo takový vůbec přišel. Ježíš je nejvíc.

Berenika, Amálka, Anežka a David

Události ve sboru i církvi

Celý rok 2021 se tak jako všichni pereme s covidem a různými opatřeními. Přesto se v našem sboru uskutečnilo spoustu tradičních i nových aktivit. Snažili jsme se co nejvíc držet pravidelný týdenní program (biblická hodina, mládež, nábožko, bohoslužby) podle možností online nebo osobně.

Jakmile to bylo možné, své schůzky na vikárce obnovili skauti, do jejichž činnosti se zapojují i děti z našeho sboru.

divadlo21V květnu se uskutečnila na farní zahradě premiérově celkem čtyři divadelní představení pro děti i pro dospělé.

Dařilo se i včelám umístěným na kostelní půdě. Informace o unikátním vikýřovém včelaření na naší půdě se dokonce dostaly i do odborného časopisu Moderní včelař.

vikýř

V červnu jsme také oslavili konfirmaci Marka Dvořáka, Alžběty Krejcarové, Anežky Nové, Aloise Turka a Zuzany Veselé, přičemž Marek byl zároveň pokřtěn.

konfirmandi21

V Moravči proběhl velký tábor na téma knihy Quo vadis. Na malém táboře rodiče a prarodiče s dětmi zase hledali Drahocennou perlu.

velký tábor21

malý tábor21Uskutečnilo se i několik svateb. Poslední se konala v říjnu a své ano si řekli Kristýna Jakešová a Pavel Matyska.

Soubory Canzonetta, Ondrášek a písničkář Walter Matlášek potěšili posluchače svými koncerty.

Canzonetta21

Mládež se vrátila nadšená z celostátního Sjezdu evangelická mládeže v Táboře.

sjezd mládeže 21

Proběhlo i malé potáborové setkání. Děti a rodiče si při něm udělali výlet do včelařského skanzenu v Krušlově. Účastníci velkého tábora už své potáborko kvůli omezením nestihli.

Krušlov 21

V Kaplici se uskutečnila beseda s pracovníky z Červeného Dvora.

Kaplická archa také hostila v listopadu mládež na Jamování.

ja21

Seniorátní dny mládeže proběhly v Českých Budějovicích.

seniorátky21

Na přelomu listopadu a prosince se náš kostel stal opět jedním ze sběrných míst pro akci Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie ČCE. V kostele se nashromáždilo více než 600 dárků, které si odvezli pracovníci sociálního odboru MÚ ve Větřní a pracovníci Charity z Týna nad Vltavou. Dárky byly určeny i pro Sdružení pěstounských rodin z Českých Budějovic. Všem dárcům z Budějovic a okolí patří veliký dík.

krabice od bot21

Dorazily nové evangelické zpěvníky.

zpěvníky21

Díky péči Oty Šmída jsme spustili nové, modernější webové stránky.

Jsme vděční za všechna setkání. Jejich vzácnost si uvědomujeme o to více, že v době pandemie není jednoduché cokoliv plánovat, či uskutečnit. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci sborových akcí i těm, kteří se jich účastnili. Všechny ostatní zveme k tomu, aby využili všech možností, které náš sbor nabízí.

Děkujeme těm, kteří podporují činnost církve svými modlitbami a nápady. Děkujeme také všem dárcům, kteří sbor drží finančně. Prosíme, myslete na to, že v těchto letech přijde plná odluka státu a církve a veškerá finanční odpovědnost bude ležet již jen na nás.

V letošním roce nás opustili:

sestra Pavla Klimešová
sestra Vlastimila Šimonovská
bratr Vladimír Skopec
S vděčností vzpomínáme na jejich blízkost a lásku.


Vánoční nadílka

Narození Ježíše Krista slaví křesťané o Vánocích. Z jeho jména vznikla zdrobnělina Ježíšek. Tu používají nejvíce děti, které posílají Ježíškovi svá přání.
Vánoční obdarování prošlo dlouholetým vývojem. Zprvu se dávala výslužka čeledínům a děvečkám na konci roku. Později dárky přinášel svatý Mikuláš (6. prosince). Součástí nadílky byly také drobné dárky pro koledníky – tedy obdarovávání těch nejchudších. V protestantském prostředí se vánoční nadílka přesunula na den narození Ježíše. Odtud pochází zvyk, že dárky nosí Ježíšek. Vývoj samotné vánoční nadílky je pak spojen s měšťanskou vrstvou, jejíž zásluhou se Štědrý večer stal postupem času rodinnou oslavou a nadílka dětem pod vánočním stromečkem odměnou za jejich chování.                                                

Berenika Reindlová

Kdybych si mohl, mohla přát k Vánocům cokoliv – otázky spolužákům:

otázky 21

ptala se Berenika

Vánoční křížovka

křížovka21

1.    Jaký salát připravujeme na Štědrý večer?
2.    Jaké medové cukroví zdobíme o Vánocích?
3.    Na bohoslužby se sejdeme v…
4.    Které zvíře má dlouhé uši a hýká?
5.    Před kaprem jíme rybí…
6.    Jak se jmenuje Ježíšova maminka?

připravily Amálka s Anežkou

ČB