Vánoční sborový dopis 2018

„A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými,  neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“

Evangelium podle Matouše 2,6

   Když se řekne „Vánoce“, každému se vybaví něco jiného. Někomu rozbalování dárků, někomu zdobení stromečku nebo pečení cukroví. Mně osobně se při slovu „Vánoce“ vybaví lidé, kteří jsou spolu a mají se rádi. Avšak na světě je spousta opuštěných lidí, kteří zůstávají i na Vánoce sami. A Vánoční příběh je o tom, že by nikdo na světě neměl být sám. Kvůli tomu se také pořádá na 24.12. společný oběd u nás v kostele, aby kdokoliv mohl přijít a být o Vánocích s ostatními.

    Když je člověk sám, cítí se malý a bezvýznamný. Ale jak čteme v evangeliu podle Matouše: z malé bezvýznamné vesničky jménem Betlém se najednou stala vesnice, ve které se narodil Spasitel, ten který zachrání celý svět od hříchu. A najednou to už nebyla jen malá bezvýznamná vesnice, ale místo na kterém začal jeden z nejhlavnějších příběhů víry.
   A to samé se děje s lidmi, kteří se zdají se být malí, bezvýznamní. Právě z toho malého zdánlivě bezvýznamného může v Boží přítomnosti vzejít něco velkého, co stojí za povšimnutí.

Lukáš Veselý


Milí čtenáři, letošní vánoční dopis kompletně připravovali naši konfirmandi. Tak si užijte čtení a také letošní Vánoce ve sboru i v doma. Děkujeme všem, kteří na naši církev myslíte, modlíte se za ni, přispíváte penězi i svým časem.

 David Nečil, farář

Co se v našem budějovickém sboru odehrálo letošní rok.

Předtáborové setkání – Na stopě

Vyšetřili jsme nejednu záhadu a odhalili zloděje na víkendovém setkání v Kaplici na zábavných stopovačkách.

Tábor v Moravči – Alenka v říši divů

V táborovém setkání nás tentokrát Alenka zavedla králičí norou, rovnou do říše divů. Zvládli jsme porazit srdcovou královnu a stali jsme se svědky usmíření dvou sester srdcové a bílé královny. Díky skvělému programu a stavění hřišť nám týden utekl a těšíme se na další tábor.

Potáborové setkání – Vikingové

V tomto setkání, opět v Kaplici, jsme se stali Vikingy. V našich ručně udělaných drakkarech jsme se vydali do Anglie. V husté mlze jsme vypálili klášter a díky zajatým mnichům jsme se stali křesťany.

Pobyt rodičů s dětmi – Hledání ztracené ovečky

S malými dětmi jsme v Moravči v lese našli opuštěné ovečky. Vzali jsme si je, ale ony utekly. Díky pomoci pastýře jsme je opět našli.

Seniorátní setkání mládeže – Církevní písně a jejich obsah

Na našich seniorátkách jsme tentokrát měli Tomáše Najbrta s úžasnou přednáškou. Seniorátky byly doplněny i hrou ve městě a Taize modlitbami. Nakonec byl i úžasný koncert.

Evangelická neděle ve Strmilově

Na evangelickou neděli jsme se ve všech generacích setkali ve Strmilově abychom si připomněli výročí naší církve. 

Výlety PABULI – Freistadt a České Budějovice

S PaBuLi jsme na jaře přivítali bratry a sestry z Německa a Rakouska v Českých Budějovicích a na podzim podnikli výlet do Freistadtu, který byl skvělý. 

Noc kostelů – 100 let CČE

Na noci kostelů jsme si připomněli vznik církve a její cestu dějinami. Jako vždy byla prohlídka kostela, koncerty a vyrábění.

Výročí 100 let CČE v Pardubicích – Radujme se vždy společně

Byla to velmi podařená akce. Program byl plný vyrábění, přednášek, modliteb, her a bylo i sjezdové kino. Celý program vyvrcholil bohoslužbami na pardubickém náměstí. Během celé doby se připomínal vznik naší církve a její cesta. nechyběla ani výstava celých dějin CČE. No zkrátka každý si zde přišel na své.

Žaneta Dvořáková a Františka Nečilová


Kdyby se tě letos o Vánocích Ježíš zeptal: „Co by sis ode mě přál?“ Co bys odpověděl?

----

Zdobení stromečku jako vánoční obyčej k nám přišel v polovině 19. století z Německa (nejstarší zmínka o něm je z r.1570 z brémské kroniky), ale úplně původně pochází z Estonska a Litvy. Zajímavost: Původně stromek zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. Symbolizuje strom z ráje, proto se na něj také věšela jablka

---


Adventní a vánoční setkání v Č. Budějovicích

9. 12.

18 h

Koncert Jihočeského symfonického bigbandu

16. 12.

9 h

Bohoslužby s vánoční hrou Nedění školy a mládeže

23. 12.

9 h

4. adventní neděle - bohoslužby

23. 12.

15 h

Cesta do Betléma – rodinné adventní setkání

24.12.

11 h

Ať nikdo z nás není sám – štědrovečerní oběd, pro ty, kteří chtějí být spolu

25.12.

9 h

Hod Boží vánoční – bohoslužby s Večeří Páně

30.12.

9 h

bohoslužby

1.1.

9 h

Novoroční bohoslužby s Večeří Páně

Adventní a vánoční setkání v Kaplici

9. 12.

18 h

Vánoční divadlo pro děti i dospělé

16. 12.

9 h

3. adventní neděle - bohoslužby

23. 12.

9 h

4. adventní neděle - bohoslužby

25.12.

9 h

Hod Boží vánoční – bohoslužby s Večeří Páně

30.12.

9 h

bohoslužby