Vánoční sborový dopis 2012

Vánoční sborový dopis 2012

Tak jako slunce vrhá stíny,

když svítí přes stromy,

vidí Tvé světlo naše viny.

A jejich šíře ohromí.

 

Sníh umí být čistě bílý,

proč nebýt jako on?

dodej nám, Pane, síly

opustit Babylon.

 

Za městem zmatků čekat Tebe,

nechat se tichem oslovit,

připomínat si zázrak z nebe,

za Tebou znovu vykročit.


Vánoční slovo

Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: `Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?´ Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´ Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."

(L 12,16-21)

Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! (Iz 55, 2+3)

Jeden kamarád mi letos poslal odkaz na internetové reklamní stránky jakéhosi slevového portálu, který nabízí dárky na Vánoce. Ty stránky byly fakt ohavné. Uprostřed nebeské scenérie stál jakýsi rozcuchaný chlapík s otevřenou náručí, za nímž zářily paprsky slunce skoro jako svatozář. Na tričku měl velkými písmeny napsáno „Vykupitel“ a pod tím byl reklamní slogan „Vánoce jsou tady, spas se, kdo můžeš.“ A také: „Vykoupení ze stresu při shánění dárků.“

A mě v tu chvíli napadlo: je tu přece nějaký konkrétní člověk, který musel něco takového vymyslet, a jiný se k tomu musel propůjčit jako herec a někdo to musel nafotit a další připravit na web. A ani jeden z nich neřekl: „To už je na mě moc, do toho nejdu, to se nedělá, z toho je mi špatně.“

A tak jsem si řekl, že je potřeba přejít do protiútoku. Není v mé povaze jít házet shnilá vajíčka na reklamní plochy, ale když si oni můžou brát do huby víru a spásu, aby si namastili kapsu, tak jsem se rozhodl jim to oplatit. Podle starého dobrého: Oko za oko, zub za zub.

Udělal jsem to samé, jenže naopak – vypůjčil jsem si reklamní slogany, abych z nich sestavil letošní vánoční zamyšlení. Tady je:

Žil byl jeden chlapík. Zabýval se zemědělstvím. Čerpal z darů naší země. Urodilo se mu náramně, nejspíš podle hesla větší než obvykle. To ho potěšilo. Měl své jisté. Měl dokonce svou jistotu desetinásobku. Ale kupodivu odolal svodům a neřekl si hned: dám si teď pauzu, dám si Kitkat. Usoudil, že je čas na investice, že je zbytečné platit víc, že zkrátka na těchto základech může stavět. Nebyl to žádný příštipkář, a proto se rozhodl, že vymění starou za novou. Tedy stodolu. Podíval se do zrcadla a byl spokojen, protože na to kápl – můj majetek je jediný, na kterého se vždy můžete spolehnout. Zkrátka se rozhodl pro bohatší život.

A protože našel řešení svého bydlení, byl spokojen. Řekl si: pečuj o sebe, pro muže to nejlepší, je krásné být sám sebou. A také si řekl: já za to stojím. A měl radost v každém kousku, protože sám sebe přesvědčil, že koneckonců řídí svůj život. Pak si řekl: a co teď? Teď si dáme Deli. Ta večer chutná a ráno pomáhá. A taky, že si otevře pivo v každé láhvi. A byl veselé mysli. Vždyť přece krása není limitována věkem. Myslel si, že je zde člověkem, protože nakupuje.

Ale v tu chvíli se ten reklamní kolotoč zadrhnul, protože do boháčových optimistických představ zazněla temná předpověď: „Ještě dnes v noci si vyžádají tvou duši.“

Co ale vlastně udělal špatně? Prostě vsadil na špatného koně. Spolehl se na to, čím byl obklopen. Špatně investoval svou víru. Nechal se oklamat a uchlácholit všemi těmi dobře mířenými marketingovými nástroji. Uvěřil, že jeho život může být naplněný plnými stodolami a bohatý bohatě prostřenou tabulí.

Ale zatím jemu za zády chudý se narodil, jak se zpívá v jedné písničce. Žádný ježíšek, který nosí dárky, ale člověk-boží syn, který přišel dát sám sebe. Přinesl s sebou možnost autentického života, který se nenechá zaplácnout spoustou zbytečností, ale poohlíží se po něčem, co má skutečnou cenu, co vydrží víc než do konce záruky. Tak se nenechme zblbnout.

                                                                                Amen

 

Ohlédnutí

Připomeňme si některé události roku 2012:

- Po stopách Yettiho – akce pro děti a mládež v Kaplici

- volba br. Daniela Freitingera jako faráře v Kaplici na dalších 5 let

- tradiční setkání s bratry a sestrami z Pasova a Lince

- populární kaplická Sederová večeře

- úspěšný druhý ročník Noci kostelů

- druhý ročník letního tábora pro děti v Moravči i následná setkání

- sborový den o aktivitách Diakonie ČCE v Etiopii s Janem Dusem

- výlety, koncerty, promítání

 

Jsme rádi za všechny, kteří se na práci ve sboru podílí a přispívají k jeho pestrému a bohatému životu.


V dohledném období čekají pravděpodobně celou naši církev zásadní změny v oblasti financování. Dosud spolu s dalšími církvemi přijímáme dotaci státu, která kryje zhruba 75% platů našich kazatelů. Je připravena odluka, při které bude tato dotace postupně snižována. Schválena je určitá kompenzace, která ovšem nezajistí financování ve výši, kterou jsme dosud přijímali.

Obracíme se proto ke všem, kterým leží budoucnost naší církve na srdci, aby na to mysleli při plánování svých příspěvků. Výše saláru (pravidelného příspěvku člena církve s vlastním příjmem), kterou doporučil synod, je 5% z příjmu. Pro orientaci: při čisté mzdě či příjmu 8 tisíc to znamená salár 400 Kč za měsíc, při mzdě 15 tisíc to znamená salár 750 Kč za měsíc atd.

Taková obětavost by církvi umožnila nejen plnou soběstačnost, ale i další aktivity, kterými by mohla působit ve svém okolí – tedy misijní práci, diakonii – sociální službu potřebným, solidaritu se sbory, které jsou v tísnivé finanční situaci anebo například podporu činnosti evangelických škol.

Jako praktické opatření doporučujeme všem členům, aby spíše volili formu měsíčního příspěvku (např. trvalým příkazem na sborový účet), který je šetrnější k finančním možnostem rodinného rozpočtu. Na všechny příspěvky sbor vydává potvrzení, neboť se jedná o položku odečitatelnou z daní.

Všem, kteří sbor finančně podporují, děkujeme.


Shromáždění a akce v adventu a o Vánocích

 

České Budějovice

 

Sobota

8.12.2012

18:00

Adventní koncert Jihočeského pěveckého sdružení a Collegium Musicum Budvicense

Sobota

15.12.2012

15:00

Adventní rodinné setkání

Neděle

16.12.2012

9:00

Vánoční hra: Legenda o čtvrtém mudrci

Pondělí

17.12.2012

16:00

Setkání seniorů – Stříbrné lišky

Neděle

23.12.2012

9:00

Bohoslužby – 4. adventní neděle

Úterý

25.12.2012

9:00

Hod Boží Vánoční - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Středa

26.12.2012

9:00

Štěpána mučedníka – bohoslužby, od 10:30 vánoční prozpěvování s kytarou

Neděle

30.12.2012

9:00

Bohoslužby

Úterý

1.1.2013

9:00

Nový rok – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Kaplice

Neděle

16.12.2012

15:00

Vánoční hra: Broučkovy Vánoce

Pondělí

17.12.2012

18:00

Koncert Základní umělecké školy - Vánoční zpívánky

Neděle

23.12.2012

9:00

Bohoslužby – 4. adventní neděle

Úterý

25.12.2012

9:00

Hod Boží Vánoční - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Neděle

30.12.2012

9:00

Bohoslužby

 V Českém Krumlově se uskuteční bohoslužby 9.12. a s Večeří Páně pak 23.12.2012 od 13:30 hodin.


Pravidelná shromáždění v týdnu v Č. Budějovicích

neděle 9 h Bohoslužby | pondělí Stříbrné lišky – 1x v měsíci | úterý 17 h výuka hry na žestě; 18 h biblická hodina; 19 h Zpívání pro radost | středa 9:30 biblická hodina v DPS Staroměstská; 19 h mládež | čtvrtek 16 h konfirmační setkání | pátek 16 h náboženství pro děti


Kontakty

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích

adresa:            tř. 28. října 28, 370 01 České Budějovice

Telefon:           383 839 935, 739 244 605

E-mail:             ceske-budejovice@evangnet.cz

Web:               ceske-budejovice.evangnet.cz

číslo účtu:       1000059656/5500