Nová synodní rada

Milé sestry, milí bratři,

3. zasedání 35. synodu ČCE zvolilo dne 21. května 2021 novou synodní radu ČCE, jejíž šestileté funkční období začalo dnem 22. listopadu 2021.

 

Složení synodní rady je následující

synodní senior: Pavel Pokorný 

synodní kurátor: Jiří Schneider

náměstek synodního seniora: Ondřej Titěra

náměstek synodního seniora: Roman Mazur

náměstkyně synodního kurátora: Simona Kopecká

náměstkyně synodního kurátora: Jana Šarounová

 

Náhradníky byli zvoleni:

náhradník z řad kazatelů: Jakub Keller 

náhradnice z řad kazatelů: Magdaléna Trgalová

náhradník z řad kazatelů: Jiří Tengler

náhradních z řad presbyterů: Petr Štulc

náhradních z řad presbyterů: Daniel Fojtů

náhradních z řad presbyterů: Jakub Pavlis

 

Poděkování patří též minulé synodní radě, jmenovitě synodnímu seniorovi Danielu Ženatému synodnímu kurátorovi Vladimíru Zikmundovi 1. náměstku synodního seniora Pavlu Pokornému

2. náměstku synodního seniora Ondřeji Titěrovi

náměstku synodního kurátora Jiřímu Schneiderovi

náměstkyni synodního kurátora Evě Zadražilové

 

Pamatujme na bývalé i nové členy synodní rady ve svých modlitbách.