Noc kostelů

Program

17:00 - 18:00 Pohádka O ofrfňané princezně
Divadelní pohádka pro malé i velké diváky. Hrají členové kostelního divadelního spolku Prkno. Režie Lenka Nečilová

18:00 - 20:00 Nedělní škola a my, dětská dílna
Programy pro děti. Dílny a vyrábění.

18:30 - 19:00 Koncert sboru Vox Novus
Výběr klasické, moderní i lidové hudby pěveckého sboru pod vedením Petry Nové.

19:30 - 20:00 Koncert chrámového sboru Ad hoc a žesťového souboru Consonare
Klasika, jazz, rock i spirituály. Zpívá chrámový sbor Ad hoc pod vedením Rut Budínové a hraje žesťový soubor Consonare

20:30 - 21:00 Koncert pro violoncello H moll od Antonína Dvořáka
Hrají: Petra Meisl -violoncello, Jan Meisl - klavír

21:30 - 22:15 kapela Kostelní tíseň
duchovní písně v rockovém podání

22:30 - 23:00 Meditace slovem a hudbou
Slovo Davida Nečila doprovázené varhanními improvizacemi Jana Meisla

Celovečerní program:

Včely v kostele Výstava a povídání o včelách.

  • Ukázka vikýřového včelaření.
  • Představení činnosti včelařského kroužku.
  • Včely a víra.

Prohlídka budovy kostela včetně prezentace o evangelickém sboru bude vždy v v celou hodinu - v 18:00, v 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Kde

České Budějovice

Datum