Budova sboru v Kaplici

Od 50. let do konce roku 2002 se evangelíci v Kaplici scházeli v domě Na Bělidle 88. Budova byla v nevyhovujícím stavu a oprava byla i díky požadavkům památkářů nemožná, proto bylo rozhodnuto ji prodat a přestěhovat se do vhodnějších prostor. Do té doby se budou bohoslužby konat v modlitebně Církve československé husitské.

Na Bělidle 88 - pohled z jihu - 2002Na Bělidle 88 - pohled z jihozápadu - 2002

Sehnat v Kaplici vhodný dům se nepodařilo, takže během roku 2002 byla zakoupena stará stodola v ulici Pohorská (již mimo městskou památkovou zónu), na jejímž místě by měl stát nový sborový dům.

Stodola z jihu - 2002Stodola z východu - 2002Stodola z jihovýchodu - 2002Stodola zevnitř - 2002

V prosinci 2002 úspěšně proběhla 1. fáze demolice stodoly. Po vytřídění použitelných cihel bude zbylý stavební materiál použit na zpevnění podkladu a na jaře už se může začít stavět!

Stodola z jihu - 2002Stodola z jihovýchodu - 2002Stodola z jihovýchodu - 2002

V polovině srpna 2004 hrubá stavba vyrostla do výše jednoho patra.

Archa z jihovýchodu - 2004

3. října 2004 byla hrubá stavba hotová.

Archa z jihovýchodu - 2004Archa ze severovýchodu - 2004

Před zimou 2004/2005 se ještě podařilo osadit okna.

Archa z jihovýchodu - 2004

Začátkem května 2005 byla hotová izolace obvodových zdí a část fasády.

Archa z jihovýchodu - 2005Archa z východu - 2005Archa ze severovýchodu - 2005

Během června 2005 už se sundavalo venkovní lešení.

Archa z jihozápadu - 2005Archa z jihovýchodu - 2005

24.9.2005 - po dvou a půl letech od zahájení stavby - byl slavnostně otevřen nový sborový dům Archa.

Na fotkách z předání stavby (začátek června 2008) je symbolicky zachyceno odjíždějící auto firmy Alstav s p. Šorfou společně s tehdejším farářem.

Archa z východu - 2008Archa z východu - 2008

Další fotky z předání stavby, ještě chybělo dohotovit zrcadlo proti výjezdu a přidělat výplně do zábradlí u silnice. Nižší žlutá stavba je garáž se vjezdem ze dvora.

Archa z jihovýchodu - 2008Archa z východu - 2008Archa ze severovýchodu - 2008Archa ze severovýchodu - 2008