Bleskové povodně v Německu si vyžádaly desítky životů. Pomoci lze prostřednictvím Diakonie

Vlna silných bouřek a přívalových dešťů v polovině července způsobila na západě Německa, v Belgii a Nizozemsku lokální bleskové povodně. Úřady hlásí více než sto obětí, téměř tisíc lidí se pohřešuje.

Myslíme na lidi zasažené přírodní katastrofou, která se svým rozsahem řadí k těm největším v Evropě za poslední čtvrtstoletí. Prosíme o modlitby za všechny, kteří utrpěli ztráty.

 Finančně lze pomoci zejména prostřednictvím sborových sbírek, které budou do 9. srpna 2021 (včetně) poukázány na účet Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE: 2400384700 / 2010 (variabilní symbol 2021xxxx, kde xxxx = čtyřmístný kód farního sboru). Jednotlivci mohou přispívat na stejné číslo účtu pod variabilním symbolem 2021.

 Odtud budou peníze v několika vlnách (v zájmu rychlé pomoci) převedeny na účet Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, která působí v zasažených oblastech a koordinuje tam finanční, materiální i dobrovolnickou pomoc.

 Synodní rada ČCE zároveň na svém zasedání 20.07.2021 rozhodla o rychlé přímé podpoře z Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 500 000 Kč. Finance budou po dohodě se zahraničními partnerskými církvemi bezodkladně poukázány přímo na účet německé Diakonie RWL. Členové synodní rady jsou průběžně v kontaktu se zástupci Evangelické církve ve Falci, Evangelické církve v Porýní a Evangelické církve v Hesensku-Nasavsku.

 Děkujeme za vaši ochotu vzájemnou solidaritou přemáhat smutek, a pomáhat šířit naději bez ohledu na hranice států. A přinášíme několik spontánních reakcí ze zasaženého regionu:

 „Dojímá mě připravenost ČCE darovat. Je pro nás požehnáním vidět, jak s naším osudem soucítí přátelé v České republice. Díky za to.“ (Brot für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe, Diakoniesammlung, Kollekten)

 „Jsme opravdu potěšeni a dojati zprávou o připravenosti podpořit oběti povodňové katastrofy nejen v modlitbách, ale i ochotou darovat finanční prostředky. Velmi za to děkujeme.“ (Evangelische Kirche der Pfalz)

 „Srdečný dík za toto velkorysé gesto podpory a solidarity! Škody napáchané povodněmi jsou nevyčíslitelné. Fotky z míst nás nechávají jen tušit, jak veliký je stav nouze. Znovu a znovu nás udivují příběhy, které od veřejnosti dostáváme, příběhy plné naděje a víry v tomto utrpení. Jedním tímto příběhem naděje je i vaše doprovázení v myšlenkách, modlitbách a finanční pomoci.“ (Hoffnung für Osteuropa)