62. Proč může být i náboženská morálka autonomní?

Bůh je jako učitel matematiky,
který žákům zadá těžkou úlohu
a potom opustí třídu.
Všichni počítají a počítají.
Vypadá to, že úkol je neřešitelný.

Někteří nedůvěřivě řeknou:
Ta úloha se vyřešit nedá.
Učitel matematiky byl zlomyslný.
Jiným svitne,
že se známými vzorci nevystačí,
že musí stanovit vzorce nové.
Nedokážou si představit,
že by učitel mohl být zlomyslný.
Jsou pevně přesvědčeni:
Učitel nám zadal úlohu
v důvěře, že ji vyřešíme.
Důvěřoval nám více,
než si důvěřujeme sami,
a očekává, že půjdeme novými cestami.

Tak i my můžeme říci:
Bůh je komplikovaný,
ale zlomyslný není.
Zadal nám těžkou úlohu,
neřešitelná ale není.
Řešení musíme hledat 
na nových cestách,
nebo musíme nově rozhodnoiu o tom, 
co řešení je.

Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus, meditace o víře a rozumu