Různé

Potáborové setkání - Top secret

Hadži

"Jmenuji se Bond, James Bond."

"Těším mě, jsem Halef Omar ben hádží Abú'l Abbás ibn hádží Dávúd al Gossarah, Hádží Halef Omar ben hádží Abú'l Abbás ibn hádží Dávúd al Gossarah"

Zapadlí evangelíci

213562215510002_04.jpg

Série pěti 26ti minutových dokumentárních filmů o českých evangelických sborech ve východní Evropě.
Průvodcem nám je kazatel Petr Brodský, zvaný "potulný", který se o naše krajany stará.

Více informací na stránkách České televize.

Setkání Anonymních Alkoholiků

AnonymniAlkoholiciLogo.png

Od 6. ledna se budou v našem sboru pravidelně každé pondělí v 18 hodin scházet Anonymní Alkoholici, společenství lidí, kteří si navzájem vypomáhají v uzdravení z alkoholismu. Tato skupina je otevřená pro nově příchozí.

Informace o AA najdete na těchto stránkách: http://www.anonymnialkoholici.cz/

Hrajeme si s klubíčky - kroužek pro předškoláky

klubicka.jpg

Cílová skupina: děti od 3 do 7 let, které rády tvoří
Počet dětí ve skupině: maximálně 8

Cíl: Cílem kurzu je zábavnou formou zdokonalovat hrubou a jemnou motoriku
u předškolních dětí, pomoci dětem zvládnout v budoucnu zapojení se do
školního kolektivu, zvyšovat kooperativnost mezi dětmi, rozvíjet jejich
schopnost estetického vnímání a podporovat uplatňování jejich kreativity.
Děti zábavnou a nenáročnou formou proniknou do základů tradiční jihočeské

Syndikovat obsah