České Budějovice

Vítání jara na Černé věži 2014

vychod_slunce_14

Ve čtvrtek 20. března se u paty Černé věže začaly tvořit nenápadné hloučky lidí. Přestože nebylo ani půl šesté dav pomalu houstl a zdálo se, jako by všichni čekali na totéž.

S jediným úderem věžních hodin jako by přítomnými projel elektrizující impuls. Ze šera vystoupila postava s velkým klíčem v ruce a zamířila k malé kovové brance.

Setkání Anonymních Alkoholiků

AnonymniAlkoholiciLogo.png

Od 6. ledna se budou v našem sboru pravidelně každé pondělí v 18 hodin scházet Anonymní Alkoholici, společenství lidí, kteří si navzájem vypomáhají v uzdravení z alkoholismu. Tato skupina je otevřená pro nově příchozí.

Informace o AA najdete na těchto stránkách: http://www.anonymnialkoholici.cz/

Hrajeme si s klubíčky - kroužek pro předškoláky

klubicka.jpg

Cílová skupina: děti od 3 do 7 let, které rády tvoří
Počet dětí ve skupině: maximálně 8

Cíl: Cílem kurzu je zábavnou formou zdokonalovat hrubou a jemnou motoriku
u předškolních dětí, pomoci dětem zvládnout v budoucnu zapojení se do
školního kolektivu, zvyšovat kooperativnost mezi dětmi, rozvíjet jejich
schopnost estetického vnímání a podporovat uplatňování jejich kreativity.
Děti zábavnou a nenáročnou formou proniknou do základů tradiční jihočeské

O štěstí a křesťanech - kázání Waltra Matláška

modlitba.jpg

Čtení: Kol. 3,12 – 17

Text: Řím. 12,12

Drazí bratři a milé sestry,

Syndikovat obsah