Poeticko-kritický katechismus

Vysvětlivky téma 59-69: Zkušenosti svědomí jako setkání s Bohem

1 Ve všech otázkách etické reflexe jsem se mnoho naučil v knize, jejíž autorem je německých systematický teolog Wilfried Härle: Ethik, Berlin/New York, 2011

66. Mají náboženská a autonomní morálka něco společného?

Ježíš učil Zlatému pravidlu,
obecné moudrosti všech národů:
"Jak byste chtěli,
aby lidé jednali s vámi,
tak vy jednejte s nimi."4

Zlaté pravidlo zahrnuje
ÚCTU K DRUHÝM:
Musíme se
vcítit do druhých,
abychom se viděli jejich očima.

Zlaté pravidlo vyžaduje
ÚCTU K SOBĚ SAMÉMU:
Naše přání jsou
měřítkem dobra.
Spoléháme na to,
že jsou oprávněná.

65. Zůstává mezi autonomní a náboženskou morálkou napětí?

Když v nás přebývá Duch Boží,
musí se prosazovat proti našemu duchu:
Chceme dobré,
způsobujeme ale zlé.
Působíme zlé,
ale vykládáme je jako dobré.

Úcta k pravidlům
se musí prosadit proti tendenci
ohýbat pravidla pro své zájmy.
Náš život však probíhá spíše
podle programu:
Pro své zájmy
dělej, co chceš,
zdůvodni to však univerzálně.

64. Jaký je vzájemný poměr mezi náboženským a autonomním zdůvodněním etiky?

Kategorický imperativ
vyžaduje
RESPEKT K PRAVIDLŮM.
Každá zásada musí být přezkoumána,
zda může platit obecně,
či slouží partikulárním zájmům.
Obecně platí zákony přírody.
Nemáme je přebírat,
ale máme řídit svůj život tak,
jako by ho řídil ten, 
kdo dal zákony přírodě.
Jeho Duch pak bude naším duchem.
K povinnostem se pak
zavážeme sami.

63. Jak může rozum zdůvodnit mravní imperativy?

Neměli bychom více hledat
poslední zdůvodnění etiky,
jestliže marné úsilí najít ji
podkopává morálku?
Přece kdo si zoufá nad tím,
že etické normy nedokážeme zdůvodnit,
nepodrývá morálku.
Přisvědčuje přinejmenším třem hodnotám.

62. Proč může být i náboženská morálka autonomní?

Bůh je jako učitel matematiky,
který žákům zadá těžkou úlohu
a potom opustí třídu.
Všichni počítají a počítají.
Vypadá to, že úkol je neřešitelný.

Syndikovat obsah