Různé

Vyprávění o Desateru pro děti

desatero

Už je to rok, co se k nám do města přistěhovala ta cizí rodina. Vlastně ani do města nepřišli. Jejich tatínek je pastýř. Usídlili se za hradbami. Ale každý den přichází do města za obchodem. Prodávají vlnu a maso. A taky látky a občas koření.

Pád synodního seniora - povídka

Pád synodního seniora

příběh z počátků protestantské církve

Z čeho vychází učení ČCE?

Naše vyznávání je založeno na Písmu svatém a na ničem jiném. Naši předkové vyjádřili své cenné poznání v různých konfesích (vyznáních víry). ČCE po svém vzniku přijala za své - jako dědic odkazu české reformace - následující konfese:

Neúplná historie evangelické církve v Kaplici

V roce 1946 se přistěhovalo na Kaplicko několik rodin Slováků ze Slovenska a Čechů z Rumunska. Přišli sem, protože dostali do vlastnictví statky po odsunutých Němcích. Bohužel byly většině jejich statky po několika letech znárodněny a proto se někteří vrátili zpět na Slovensko.

Syndikovat obsah