Vánoční sborový dopis 2019

van_sbor_dopis_2019

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
                                                                                    Filipským 2,6-7

 

Znáte takovou tu dětskou hru? „Hledejte jednu věc, která na obrázek nepatří.“

Je to snadné. Jistě - je to vesničan s mobilním telefonem na tyčce, který si dělá svůj vlastní obrázek - tzv. selfie.

Ale opravdu tam nepatří?

Tradice stavění betlémů - tedy scének s narozením Ježíše ve vesnici jménem Betlém - je dlouhá. U nás pochází údajně ze 17. století, kdy si dřevěné betlémy na podporu svých výchovných a rekatolizačních snah přivezli jezuité. Ale kořeny této tradice sahají až do 13. století, kdy první betlém prý znázornil František z Assissi. Přivedl tehdy živého osla a vola, aby podtrhl, že se Kristus narodil ve stáji.

Když ovšem nějaký takový historický betlém pojedete navštívit, zjistíte, že tam často taky něco nesedí. Totiž, že bývá zaplněn figurkami, které jsou oblečeny podle toho, kdy betlém vznikal a nikoliv podle doby, která by historicky odpovídala Ježíšovu narození. Postavy či figurky se zabývají činnostmi a řemesly v Palestině v té době neznámými. Není za tím jenom neznalost. Vyjadřuje se tím, že to my, ve své době, obrazně řečeno "jdeme do Betléma".  

Nebo jinak - většina betlémů není znázorněním Ježíšova narození, ale odrazem své doby. Lidí, kteří ve své době přemýšleli o Kristově narození.

A stejně tak vtípek na našem obrázku je odrazem dnešní doby. Doby vizuální. Je odrazem doby, která hodně dá na sebeprezentaci. Doby, ve které hlavně záleží na tom, jak budu viděn, vnímán, jak bude oceněn můj obraz. A Ježíšovo narození se stává vlastně jenom kulisou pro tento obraz, pro můj vlastní image. Zůstává jenom na povrchu.

Možná si říkáte: „To se mě netýká. Nedělám si selfie, nejsem otrokem instagramu nebo podobných služeb.“  Ale zkusme si jako příklad vzít naše chystání na Vánoce.

Na jedné straně - co všechno je tou viditelnou tradicí na oko? "Vždyť bez toho by přece nebyly žádné Vánoce." - bez stromečku, dárků, výzdoby všeho druhu. Ale taky bez setkání lidí a rodin, kterým na sobě někdy až tolik nezáleží, nebo jsou mezi nimi konflikty, ale naoko se setkají - vždyť jsou Vánoce. Nebo bez tradiční adventní dobročinnosti, která končí 1. lednem. Nebo bez víry vánočních křesťanů, která se smrskla na návštěvu kostela jednou za rok.

Na straně druhé - věc, která se nedá vidět a zdokumentovat - setkání s Bohem. Setkání s tím, který nabízí blízkost, odpuštění a naplnění. Nám se to může zdát těžké. Bojíme se, že v setkání s pravdou může na povrch vyplout úplně jiný obraz, než kterým bychom se chtěli prezentovat na veřejnosti.

Ale byla by to škoda zůstat jenom u obrázku. Bůh se vzdal všeho, aby se s námi mohl setkat. Možná takové setkání může být bolestné, protože jde pod povrch, může otevřít staré rány. Ale na druhé straně je osvobodivé. Před Bohem si nemusíme pracně budovat žádný obraz. S ním smíme být sami sebou. A spolehnout se na to, že nám pomůže najít cestu i v tom, na co nestačíme.

David Nečil, farář


Události ve sboru i církvi

V květnu se uskutečnil báječný výlet na Dívčí kámen.  

Evangelickou neděli tentokrát uspořádal sbor ČCE v Táboře. Radost jsme měli z aktivní účasti mnoha členů našeho sboru na Noci kostelů. Program byl dobře hodnocen i ze strany návštěvníků. Jeho součástí byla nejrůznější hudební vystoupení, prohlídka kostela od zvonice po zahradu a další tvořivý program.

Kaplici opustil po 12 letech bratr farář Daniel Freitinger, aby zaujal místo na svém novém působišti v Domažlicích. Členové sboru se s ním rozloučili v červnu v Kaplici. Do Kaplice pro tento rok nastoupil bratr farář Pavel Klimeš. Sbor také povolal k administrativní práci pastorační pracovnici, sestru Michaelu Krištůfkovou.
Celostátní sjezd mládeže
se uskutečnil v Novém Městě na Moravě.

V srpnu se uskutečnil v Moravči tradiční a velmi oblíbený tábor, tentokrát na téma Daniel v jámě lvové. Tábořiště hned následně využili rodiče a prarodiče s dětmi, kteří se převtělili na Námořníky v pruhovaném tričku. Námořníci pomáhali na dobrodružných výpravách hledat ztraceného kamaráda.

Účastníci tradičního setkání Pa-Bu-Li si velmi chválili program, který připravili Pasovští. Zástupce spřátelených sborů z Českých Budějovic a Linze vzali do kláštera v Thyrnau.

Mezi důležité podzimní akce jistě patřil Sborový den s podtitulem 30 let svobody. Důležitou součástí programu bylo i otevření nově zrekonstruované vikárky, která slouží k setkávání dětí a mládeže a dalších členů sboru a k přednáškové činnosti. V nových prostorách se také scházejí pravidelně i skauti. Celková rekonstrukce se mohla uskutečnit díky Grantu naší církve pro Diakonické a rozvojové projekty.

Seniorátní dny mládeže se tentokrát uskutečnily v  Soběslavi. Konala se i pravidelná presbyterní konference a konvent.

V podzimních měsících nemohla chybět ani potáborová setkání. Mládež také uspořádala „Deskáč“, při kterém hrály hlavní roli oblíbené deskové hry.

V celém povelikonočním období se dále uskutečnilo několik přednášek a koncertů, např. přednáška D. Nečila o návštěvě zástupců ČCE u krajanů na Ukrajině, koncert souboru Canzonetta aj.

 

Děkujeme, že přispíváte k činnosti našeho sboru – svými modlitbami, aktivitami, nápady, penězi i tím, že se účastníte všeho co se tu děje.

 Michaela Krištůfková, pastorační pracovnice

 


 

Bohoslužby a setkání o Vánocích

České Budějovice

 

18. 12.  - 19 hodin - Benefiční vánoční koncert na podporu Autiscentra
19. 12.  - 18 hodin - Předvánoční koncert orchestru Gymnázia J. V. Jirsíka
21. 12.  - 18 hodin - koncert Rener Education
22. 12.  -   9 hodin - Vánoční hra dětí a vánoční hra mládeže v rámci bohoslužeb
22. 12.  - 16 hodin - Betlémské světlo - slavnostní přinesení betlémského světla              
                                    13. skautským oddílem
24. 12.  - 11 hodin - Ať nikdo z nás není sám - společný oběd pro ty, kteří
                                   nechtějí být sami
25. 12. -  9 hodin - Hod boží vánoční - bohoslužby s Večeří Páně
29. 12.  -  9 hodin - poslední bohoslužby v roce
  1. 1.    -  9 hodin - Novoroční bohoslužby s Večeří Páně
5. - 12. 1. - každý den v 18 hodin - ekumenické modlitební večery v různých         
                              církvích a kostelech v Č. Budějovicích

 

Kaplice

15. 12.  - 14 hodin - vánoční divadlo
22. 12.  -   9 hodin - bohoslužby na 4. neděli adventní
25. 12.   9 hodin - Hod boží vánoční - bohoslužby s Večeří Páně
29. 12.  -   9 hodin - poslední bohoslužby v roce