Bohoslužby a setkání o Vánočních svátcích v Českých Budějovicích a v Kaplici

České Budějovice

18. 12.  - 19 hodin - Benefiční vánoční koncert na podporu Autiscentra
19. 12.  - 18 hodin - Předvánoční koncert orchestru Gymnázia J. V. Jirsíka
21. 12.  - 18 hodin - koncert Rener Education
22. 12.  -   9 hodin - Vánoční hra dětí a vánoční hra mládeže v rámci bohoslužeb
22. 12.  - 16 hodin - Betlémské světlo - slavnostní přinesení betlémského světla 13. skautským oddílem
24. 12.  - 11 hodin - Ať nikdo z nás není sám - společný oběd pro ty, kteří nechtějí být sami
25. 12. -  9 hodin - Hod boží vánoční - bohoslužby s Večeří Páně
29. 12.  -   9 hodin - poslední bohoslužby v roce
  1.  1.   -   9 hodin - Novoroční bohoslužby s Večeří Páně
5. - 12. 1. - každý den v 18 hodin - ekumenické modlitební večery v různých církvích a kostelech v Č. Budějovicích

Kaplice

15. 12.  - 14 hodin - vánoční divadlo
22. 12.  -   9 hodin - bohoslužby na 4. neděli adventní
25. 12. -  9 hodin - Hod boží vánoční - bohoslužby s Večeří Páně
29. 12.  -   9 hodin - poslední bohoslužby v roce