Vítejte na stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích.

Velikonoční sborový dopis 2010

zvonice.jpeg

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy'.

Pokání jako cesta k životu

uturn sign - pokání.jpg

1. čtení Iz 55, 1-9; Text+kázání L 13,1-9

                Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.  Tak zní druhé přikázání počítáno podle reformačního rozdělení. Teď nedávno jsme ho s konfirmandy četli.

Křest jako brána

křest.jpg

1. čtení: Mk 10,13-16   Text+kázání: Mt 7,13n

Milí rodiče, kmotři; bratři a sestry; všichni příchozí. Vítám vás a mám radost, že jsme se tu dnes sešli, abychom pro sebe přijali Slovo boží a abychom byli v křestní den s Vítězslavem.

Sborové shromáždění - volba staršovstva

Kde: 
České Budějovice
Datum: 
Ne, 28.03.2010 - 09:00

Klub pro nejmenší děti a jejich rodiče

image1.jpeg

 

Otevíráme

klub pro malé děti a jejich rodiče

 v úterý od 9.30 do 12.30 h

Kde: evangelický kostel, Tř. 28. října 28

Program na březen:

  9. 3. hrátky s plastelínou

Kaplický čtvrtek

Přednáška v Arše na téma: Mediální klišé aneb proč se neobejdeme bez medii?

Host: Mgr. Filip Černý, vedoucí redaktor publicistiky Českého rozhlasu v Českých Budějovicích

Filip_Cerny.jpg
Kde: 
Kaplice
Datum: 
Čt, 11.03.2010 - 18:00
Syndikovat obsah