Vítejte na stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích.

To jste tak nechápaví?

Cesta do Emaus, Duccio di Buoninsegna,1308-11

1. čtení Sk 2,14+36-41; text ke kázání L 24,13-35

„Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali." To mi nejde na rozum. Jak mohli Kleofáš a ten druhý Ježíše nepoznat? A nejsou první. Vzpomeňte třeba na Marii z Magdaly, o které jsme mluvili minulý týden. Ta si myslela, že vidí zahradníka.

Jak si to vlastně představujete? Proč ho nemohli poznat? Je vám to také divné nebo na to máte nějakou odpověď?

Velikonoční kázání

Vzkříšení, Žáček Josef, 1951

1. čtení Ř 6,3-10; text kázání Mt 28,1-10

Co člověk prožívá ve chvíli naprostého konce? Zkusme si představit chvíli totálního krachu a neúspěchu, kdy všechno na co jsme dosud spoléhali nás opustilo a rozpadlo se pod rukama. Možná že se nám vybaví zcela konkrétní pocity, které jsme prožívali, když se zdálo, že náš život se hroutí a po ruce není žádná opora.  Člověk by to nejraději vzdal, zabalil a odešel. Od rodiny, z práce někdy dokonce ze života. To když na nás dolehnou tlaky a události, které jsou silnější než my a teď nás mačkají a kroutí.

Evangelická neděle se blíží

Evangelická neděle proběhla - komentáře, videa, fotky

Volba nového staršovstva

Na sborovém shromáždění dne 28. března 2010 byli zvoleni členové nového staršovstva. Jsou to:

Pavel Pleva st., Jan Matějka st., Ota Šmíd, Pavel Kolář, Věra Jakobiová, Daniel Horák, Walter Matlášek st., Jaroslava Grusová, Pravoslav Bohoněk

Za náhradníky nového staršovstva byli zvoleni v tomto pořadí:

1. náhradník - Dalibor Tureček, 2. náhradnice - Iva Turková, 3. náhradník - Vladimír Adámek, 4. náhradník - Radomír Rucki, 5. náhradník - Miloslav Ciboch

Slepý Bartimeus - sborové shromáždění

Bartimeus.jpg

1. čtení Mk 11,1-10   Text+kázání Mk 10, 46-52

Co vidíme, když čteme příběh o Bartimeovi? Není to tak jednoduché. Záleží totiž na úhlu pohledu. Na tom jestli člověk posuzuje situaci skrze Bartimeovu zkušenost. Říct z jeho úhlu pohledu  - už to by byla těžká ironie. A zase jinak vypadá celá situace v očích učedníků a chvátajícího davu. A možná docela jinak jí nahlíží Ježíš.

Velikonoční sborový dopis 2010

zvonice.jpeg

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy'.

Syndikovat obsah