Konfirmandi

Setkání konfirmandů bude ve čtvrtek od 16 hodin živě nebo na Google Classroom

https://classroom.google.com/c/MTg4NTM5ODg3NDI4?cjc=x7qzpo4