Sborové shromáždění

Program sborového shromáždění sboru Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích 14. června 2020

Bohoslužebná část I.

Administrativní část

 1. Procedurální záležitosti

 • prezence, volba předsedy sbor. shrom.
 • Ustavení sborového shromáždění (skrutátoři, zapisovatelé, ověřovatelé zápisu)

 2. Volby

 • Volba bratra Pavla Klimeše za druhého faráře sboru na 2 roky

 3. Zprávy

 • o životě sboru (David Nečil, Pavel Klimeš, Jan Matějka)
 • nedělní škola (Ota Šmíd)
 • mládež (Tomáš Pikous)
 • pěvecký sbor (Ruth Budínová)
 • Tudy o.s. (Čestmír Sládek)
 • správkyně nemovitostí (Johana Matějková)
 • revizorů (Josef Hejzlar, Stanislav Dobrovolný)
 • hospodářská zpráva a představení rozpočtu (Jan Matějka)
 • diskuse ke zprávám

 4. Usnesení

 • usnesení ke zprávám
 • schvalování hospodaření za rok 2019
 • schvalování rozpočtu na rok 2020

 5. Různé

 

Bohoslužebná část II.

 

 

Kde: 
České Budějovice
Datum: 
Ne, 14.06.2020 - 09:00