Přejeme radost ze vzkříšení všem. I počítačovým nadšencům.